Doorlichting van asielzoekers in België leverde al 510 treffers op

De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) stuurt sinds enkele jaren dossiers door naar de Veiligheid van de Staat (VSSE of Staatsveiligheid) ter screening.

Er moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen personen die verzoeken om internationale bescherming en erkende vluchtelingen. Concreet stelt DVZ op dagelijkse basis lijsten op van de personen die een verzoek tot internationale bescherming hebben ingediend en maakt die lijsten vervolgens over aan de Staatsveiligheid. De VSSE screent deze personen al sinds september 2015. Het aantal screenings verricht door de VSSE voor verzoekers om internationale bescherming in 2019 alleen bedroeg 26.140.

Een screening gebeurt in de praktijk door een naam in een of meerdere gegevensbanken van VSSE te steken. In sommige gevallen is er een treffer of hit. Er wordt gesproken over een ‘hit’ wanneer de VSSE over eigen inlichtingen beschikt (die met andere woorden niet aan een andere nationale of buitenlandse dienst toebehoren), die voor de screening relevant zijn (en die met andere woorden onder de wettelijke bevoegdheden van de VSSE vallen).

De VSSE bezorgt de hits vervolgens door middel van nota’s aan de DVZ en het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, met de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV of de militaire inlichtingendienst) en de federale politie in kopie. In samenwerking met de nationale partners voert de VSSE eventueel ad hoc verdere verificaties of onderzoek uit.

Kamerlid Tom Van Grieken (VB) wil van de minister van Justitie weten hoeveel dergelijke hits er al waren. Volgens Van Quickenborne waren er sinds het begin van deze procedure in september 2015 tot juni 2020 al 510 dergelijke treffers bij de VSSE. Niet alle personen die een treffer opleverden, worden gevolgd. Volgens Van Quickenborne worden er 102 personen opgevolgd door de Cel Radicalisme van de DVZ en in de werkgroep Asiel en Migratie van het Plan R.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More