Doorlichting door onervaren auditors in Merelbeke creëerde hoge werklast en wrevel

Audit Vlaanderen voerde vanaf najaar 2019 tot de zomer van 2020 de thema-audit ‘Geldmiddelen’ bij diverse lokale besturen uit.

Deze audit werd telkens uitgevoerd bij het volledige lokaal bestuur, zowel de stad/gemeente als het OCMW en eventueel het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Deze thema-audit handelt over beleggingen, leningen, bankrekeningen en kassa’s, en een aantal overkoepelende voorwaarden hierbij. Audit Vlaanderen evalueerde in deze thema-audit de organisatiebeheersing bij het beheer van de geldmiddelen.

Meer concreet evalueerde Audit Vlaanderen in welke mate de risico’s binnen het beheer van geldmiddelen op strategisch en operationeel niveau onder controle zijn. Per audit – bijvoorbeeld bij gemeente, OCMW en AGB Bocholt (1906 058) en in Mortsel (1906 071) – heeft Audit Vlaanderen een rapport opgemaakt met de belangrijkste bevindingen, aanbevelingen en verbeterpunten. De overkoepelende conclusies, generieke aandachtspunten en goede praktijken worden gebundeld in een globaal rapport.

Tijdens een nabespreking in het najaar van 2020 verwijst een persoon naar die thema-audit. Hij geeft mee dat er een pilootaudit in Merelbeke plaatsvond en “dat dit gepaard ging met veel werklast voor het betrokken bestuur, mede omdat hij werd uitgevoerd door auditoren die nog niet vertrouwd waren met lokale besturen”. Die persoon vraagt zich af of het nuttig is om voor  pilootaudits een oproep te doen naar vrijwillige kandidaatstellingvan lokale besturen. De voorzitter van Audit Vlaanderen steunt deze vraag. In Merelbeke werd de thema-audit Geldmiddelen bij stad, OCMW en AGB uitgevoerd (1906 057)

Een persoon stelt overigens vast dat de kwaliteit van taalgebruik in de rapporten rond geldmiddelen veel lager is dan in de overige rapporten, onder andere met verschillende spellingsfouten. In het najaar van 2020 werden alle besturen, die op de planning stonden, geauditeerd en werden alle rapporten aan die besturen bezorgd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More