Diverse klachten bij Europese Ombudman over aanpak coronacrisis door Commissie

De Europese Ombudsman O’Reilly heeft de laatste weken diverse klachten ontvangen van burgers uit de EU over de aanpak van de coronacrisis door de EU. De Ombudsman onderzoekt klachten over wanbeheer en maar ook bredere systemische problemen binnen de EU-instellingen.

De klachten gaan meer specifiek over de aankoop en verdeling van mondmaskers en vaccins. In een specifiek geval vroeg een burger inzicht in de afgesloten contracten door de Commissie met de diverse farmaceuten. De Commissie weigerde en reageerde vervolgens niet meer. De Ombudsman nam hierop contact op met de Commissie.

De Europese Ombudsman, Emily O’Reilly, werkt samen met de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie om de hoogst mogelijke standaard van administratieve praktijken te bereiken ten gunste van de Europese burgers. Zij doet dit door de zorgen die mensen tot uitdrukking brengen in klachten die zij bij haar bureau indienen, te behandelen, en op eigen initiatief door middel van haar strategische werk.

De ombudsvrouw heeft de overtuiging dat de Europese Unie al een hoog administratief niveau heeft, maar dat zij in termen van overheidsbestuur en in haar interactie met burgers de ‘gouden standaard’ moet stellen. Daarom ondersteunt zij de instellingen, organen en instanties van de Europese Unie met suggesties en aanbevelingen voor het verbeteren van hun werk.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More