Digitalisering gaat aan Vlaamse Bouwmeester voorbij (of toch niet?)

Op 17 augustus 2020 ging Erik Wieërs van start als nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Als onafhankelijk expert en adviseur van de hele Vlaamse regering zal hij zich de komende vijf jaar, in nauwe samenwerking met talloze partners, inzetten voor de versterking van het publieke opdrachtgeverschap en van de architectuurcultuur in Vlaanderen.

Wieërs heeft zijn ‘ambitienota’ klaar. In die publicatie schetst hij, aan de hand van een achttal thema’s, het conceptuele kader voor de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de komende vijf jaar. Hij zet de krijtlijnen uit voor de opmaak van een actieprogramma, en geeft inzage in de principes die hem zullen leiden bij de ondersteuning en advisering van publieke opdrachtgevers en beleidsmakers op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Opmerkelijk: er is in eerste instantie geen digitale versie beschikbaar van deze publicatie. De papieren versie kan enkel via de post besteld worden. Later – na de publicatie van dit artikel – werd wel een digitale versie aangeboden.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More