De SERV verzamelde al ruim 15 miljoen euro

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) is het overleg- en adviesorgaan van de verschillende Vlaamse sociale partners. De SERV werd opgericht op 27 juni 1985 en is de opvolger van de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen (GERV).

In 2020 werd een positief resultaat (winst) geboekt van bijna een miljoen euro. In 2019 zelfs meer dan een miljoen euro. In totaal verzamelde de SERV al meer dan 15 miljoen euro (over te dragen positief resultaat).

De opdrachten van de SERV, vastgelegd in het SERV-decreet, worden uitgevoerd met middelen van de Vlaamse overheid via een toelage aan de SERV. Er was in 2020 één geïntegreerde toelage voor de SERV, inclusief de Stichting-Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Commissie Sociale Economie, de Adviescommissie Economische Migratie, de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV).

De toelage voor de werking van de Vlaamse Raad WVG is niet geïntegreerd in de SERV-toelage. In 2020 werd aan de SERV een toelage toegekend van 9.144 k€ en aan de Vlaamse Raad WVG een toelage van 396 k€. De SERV ontving in 2020 een bedrag van 204 k€ via ‘diverse opbrengsten’. In totaal beschikte de SERV in 2020 over 9.744 k€ aan ontvangsten.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More