De Morgen vergelijkt Big Brother met experiment van Mengele

Volgens De Morgen kan het programma Big Brother als format interessant zijn, “zoals een experiment van Milgram of, waarom niet, Mengele dat ook kón zijn. In de zin van: ‘Wat zou dat geven?’ Dat wil daarom niet zeggen dat je het in praktijk moet brengen.”

De vergelijking met de onmenselijke medische experimenten van SS’er Josef Mengele is totaal ongepast en getuigt van weinig historisch inzicht. Mengele werd in 1937 assistent bij het ‘Institut für Erbbiologie und Rassenhygiene’ in Frankfurt am Main en werd lid van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij NSDAP. in 1938 sloot hij zich aan bij de SS. Hij werd uiteindelijk SS-Hauptsturmführer na eerder SS-Untersturmführer en SS-Obersturmführer geweest te zijn.

Mengele werd berucht door zijn extreem wrede medische experimenten in Blok 10 van Auschwitz, op gevangenen en in het bijzonder op tweelingen, die door hun genetische gelijkheid van belang werden geacht voor de eugenetica. Onder de experimenten vielen onder meer blootstelling aan kou tot de dood erop volgde, experimenten in vacuümkamers, het amputeren van ledematen en verwijderen van organen (volgens sommige bronnen vaak zonder verdoving) en het onethisch en onverantwoord uitproberen van medische behandelingen en geneesmiddelen.

Het experiment van Milgram was een serie wetenschappelijke experimenten waarin Stanley Milgram, een psycholoog aan de Yale-universiteit, de bereidheid naging om te gehoorzamen aan wat wordt ervaren als legitiem gezag, zelfs als dit inging tegen het eigen geweten. In de meest beroemde variant van het experiment bleek ongeveer twee derde van de proefpersonen dusdanig gevoelig te zijn voor autoriteit dat zij in een wetenschappelijk experiment een medemens konden doden. Over de hele reeks bekeken was een meerderheid uiteindelijk ongehoorzaam (57%).

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More