De jacht op antivax-artsen is geopend

Wie van mening verschilt, moet eruit.

Huisartsen zullen een belangrijke rol spelen in het toedienen van het coronavaccin. Maar er zijn nogal wat artsen die niet overtuigd zijn van die nieuwe coronavaccins, omdat er onvoldoende getest is en we een product in de aderen spuiten waarvan de effecten op lange termijn onbekend zijn. Hoeveel ‘twijfelaars’ er precies zijn, is onduidelijk. Dokters durven openlijk niet voor hun menig uitkomen omdat er een ware heksenjacht is begonnen op antivaxers.

‘De Artsenkrant’ deed onlangs een bevraging onder de huisartsen en daaruit bleek dat ruim één op drie van de Vlaamse huisartsen vragen heeft bij het nieuwe coronavaccin en het zelf niet zou gebruiken. Die vaststelling wordt door artsenvereniging Domus Medica afgedaan als quatsch. “Die bevraging dateert van oktober, toen er nog maar weinig over de veiligheid en effectiviteit van de vaccins geweten was.”

Weten we vandaag dan zoveel meer? Zijn er antwoorden op de effecten van het vaccin op lange termijn?

Dat men helemaal niet zeker is, bewijst de hele discussie rond het al dan niet uitstellen van de tweede dosis. Men is bang dat er schadeclaims zullen komen als blijkt dat uitstel problemen oplevert voor de immuniteit op lange termijn.

Roel Van Giel, voorzitter van artsenvereniging Domus Medica, wil alvast de jacht openen op dokters die van mening verschillen. “Als artsen wetenschappelijk onjuiste informatie verstrekken, dan is het aan de Orde der Artsen om daar iets aan te doen.”

Maar de Orde moet zich uiteraard zich aan de procedureregels houden. En dus wordt er bekeken of hier aan kan worden gesleuteld. Onze minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) kan zich daar blijkbaar helemaal in vinden. “Zij moeten in deze periode hun wettelijke bevoegdheid met verhoogde aandacht uitoefenen en meteen optreden en sancties nemen indien artsen de regels van hun deontologie schenden.”

Straks bestaat er in ons land nog slechts één mening.

Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More