De hele regering-Bourgeois en Antwerps stadsbestuur al in 2017 op de hoogte van PFOS-vervuiling

Opgedoken mail zet een hele resem politici met de billen bloot.

VRT NWS kon een mail van Lantis inkijken en uit de geadresseerden blijkt nu zwart op wit wie er op 29 septemeber 2017 was ingelicht over de PFOS-vervuiling. Dat waren: Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA), zijn vice-ministers Liesbeth Homans (N-VA), Bart Tommelein (Open VLD), Hilde Crevits (CD&V), de bevoegde ministers Ben Weyts (N-VA) op Mobiliteit, Joke Schauvliege (CD&V) op Milieu en de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) en havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Met daarnaast nog een waslijst van kabinetsmedewerkers van al die mensen.

Oeps. Zij zijn op de hoogte gebracht van de honderden metingen die Lantis, de bouwheer van Oosterweel had uitgevoerd, daaruit vaststelde dat er een probleem was en afvalstoffenmaatschappij OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij VMM en zowat de hele politiek – van de Vlaamse regering tot het Antwerpse stadsbestuur – daarvan op de hoogte bracht.

De metingen gebeurden enkel in de projectzone aan de oostkant van 3M. Maar Lantis waarschuwde dat de kans reëel was dat er ook in Zwijndrecht bodemverontreiniging zou opduiken en stuurde ook daar aan op metingen. Maar die kwamen er niet.

OVAM melde dat het gevonden PFOS geen risico voor mensen betekende. Er werden géén bodemstalen genomen in Zwijndrecht. Er kwamen ook geen infosessies voor de omwonenden – de eerste was gepland op 17 oktober 2017 maar werd vier dagen eerder afgelast op vraag van OVAM. “Niet nodig”, was de motivering.

Op 8 februari 2018 – enkele maanden voor de verkiezingen – wordt de symbolische eerste spade in de grond gestoken voor de werken aan de Oosterweelverbinding.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More