De ‘coronapas’: het gevaarlijkste concept sinds decennia

De Belgische overheid heeft beslist vaccinatie tegen COVID-19 voorlopig niet te verplichten. Aan Unia werd de vraag voorgelegd of de toegang tot bepaalde goederen en diensten afhankelijk kan worden gemaakt van iemands vaccinatiestatus. Dit zou leiden tot een vorm van instrumentalisering van de toegankelijkheid van goederen en diensten om tot eenzelfde resultaat te komen zoals bij verplichte vaccinatie. Unia stelt zich terecht kritisch op.

Volgens europarlementslid Geert Bourgeois (N-VA) is het straf dat Unia zich met overheidsgeld verzet tegen een ‘Coronapas’. “Het is een zaak van verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap je te laten vaccineren, een negatieve test voor te leggen of je immuniteit te bewijzen. Discriminatie? In geen geval.” Dat schrijft Bourgeois op Twitter.

Unia verduidelijkt dan ook dat het discriminerend kan zijn om de toegang tot goederen en diensten te laten afhangen van een COVID-vaccin.

Unia: “De toegang tot bepaalde diensten afhankelijk maken van iemands gezondheidstoestand is niet aanvaardbaar gezien de huidige kennis over vaccins en kan problematisch blijken naar gelang van het belang van de gevraagde dienst, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene en de redenen waarom de betrokkene niet is gevaccineerd.”

Bepaalde groepen mensen zullen volgens Unia niet worden gevaccineerd omdat ze dat zo verkiezen, maar vanwege hun levensomstandigheden of situatie, hun geloofsovertuiging of om medische redenen. “Het weigeren van een dienst aan deze mensen vanwege dit gebrek aan vaccinatie kan als discriminerend worden beschouwd.”Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More