Dalle geeft 150.000 euro extra aan Mediawijs

Naar aanleiding van de doorlichting van het Vlaamse mediawijsheidsbeleid en de begroting 2021 keurde de Vlaamse Regering vandaag op voorstel van Vlaams minister Benjamin Dalle een addendum goed bij de subsidieovereenkomst 2018-2020 tussen de Vlaamse Gemeenschap en imec vzw met betrekking tot Mediawijs, het Vlaams Kenniscentrum Mediawijsheid.

Met het oog op het beter informeren van de burgers over actuele mediawijze thema’s (zoals desinformatie en sexting) zal Mediawijs 150.000 euro extra subsidie ontvangen om hun initiatieven te versterken met betrekking tot onder andere online polarisatie en haatspraak op sociale media en om hun communicatiekanalen te actualiseren.

Om de continuïteit van het beleid rond mediawijsheid in 2021 te verzekeren en de initiatieven van Mediawijs verder te zetten, wordt de huidige subsidieovereenkomst met één jaar verlengd tot eind 2021.

De doorlichting van het Vlaamse mediawijsheidsbeleid wordt in opdracht van het Departement CJM via een externe opdracht uitgevoerd door de KU Leuven. Via artikel 4 van het addendum wordt de deadline voor de doorlichting gewijzigd naar eind februari 2021.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More