Cybercriminaliteit verdrievoudigde op 10 jaar tijd in België

Politiezone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) start vandaag met een preventiecampagne tegen cybercriminaliteit. Die duurt een hele week. Dat is te kort. De preventie zou continu moeten zijn.

Volgens hun berekeningen zijn de inwoners van Hasselt en omstreken dit jaar al voor twee miljoen euro opgelicht. En dat is nog maar het topje van de ijsberg aangezien de meeste slachtoffers geen klacht neerleggen uit schaamte. De werkelijke cijfers zijn dus veel hoger.

De oplichting is niet lokaal en heeft ook niets te maken met de vermeende goedgelovigheid van de Limburgers. Het is een nationaal fenomeen dat de laatste jaren explosief is toegenomen. Bekijk het eens vanuit het standpunt van de dader: de potentiële opbrengst is zeer groot en het risico om gesnapt te worden is relatief beperkt.

In de databank van de geregistreerde criminaliteit op nationaal niveau van de politie zien we een bevestiging van de stijging van cybercriminaliteit in België.

Onder de kop ‘informaticacriminaliteit’ waren er in 2009 exact 11.673 geregistreerde feiten op nationaal niveau. Het aantal werkelijke feiten lag uiteraard toen al een pak hoger. De feiten namen jaarlijks toe tot in 2012. Toen kwam er een merkwaardige en kortstondige daling tot in 2014 om vervolgens jaar na jaar pijlsnel te stijgen tot 32.493 geregistreerde feiten in 2019. Dat is bijna een verdrievoudiging op 10 jaar tijd.

Door de coronacrisis dit jaar zal het record uit 2019 allicht gebroken worden. De schade voor Belgische burgers beloopt in de honderden miljoenen euro’s op die 10 jaar tijd.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More