Coronastructuren blijven (te) complex volgens Vlaamse overheid

De Cel maatschappelijk Debat en Communicatie – die oorspronkelijk naast de Task Force (TF) Vaccinatie stond – is inmiddels een werkgroep onder de TF Vaccinatie. Deze cel werd voorgezeten door professor Yvon Englert, maar sinds diens ontslag heeft het coronacommissariaat het voorzitterschap overgenomen (Gudrun Briat).

Onder deze cel is er een werkgroep ‘corecomvax’ met enkel deelnemers vanuit de respectieve administraties. Deze werkgroep heeft als opdracht de cel voor te bereiden en de communicatie te stroomlijnen (leemtes en overlap vermijden). Zowel de cel als de werkgroep hebben een adviserende functie.

De beslissingen worden in de TF Vaccinatie of de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) genomen. Het commissariaat heeft een communicatiestrategie laten uitwerken waarin de boodschappen en de voornaamste principes en afspraken zijn opgenomen. Elke entiteit voert zijn eigen communicatie, binnen de centraal afgesproken strategie. Vlaanderen heeft dit in de IMC laten bevestigen.

De structuren blijven volgens de Vlaamse overheid evenwel (te) complex, waardoor informatie dubbel wordt aangeboden. Bijvoorbeeld de federale tools www.info-coronavirus.be en de lijn 0800 14 689 blijven voor de burgers een belangrijk kanaal naast de eigen Vlaamse kanalen www.laatjevaccineren.be en de 1700. Het blijft bijgevolg volgens de Vlaamse overheid “een uitdaging om ervoor te zorgen dat de bevolking de correcte informatie ontvangt.”

Het commissariaat plant ook een eigen campagne. De Vlaamse overheid heeft hierover nog geen concrete informatie, maar mondeling is aangegeven dat dit een campagne zou zijn over ‘wat na vaccinatie?’ (wat moeten mensen doen nadat ze gevaccineerd zijn – meer bepaald rond het naleven van de maatregelen). Het commissariaat geeft aan dat ze enkel aanvullende acties zal opnemen. Tot nu toe is dat volgens de Vlaamse overheid het geval.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More