Coronamaatregelen op woonwagenterrein niet nageleefd: Leuven neemt dringende maatregelen

Naar aanleiding van de zeer snelle verspreiding van het coronavirus (COVID-19) in België en de naburige landen werd via ministerieel besluit van 13 maart 2020 de federale fase van het nationaal noodplan betreffende de coördinatie en het beheer van de crisis coronavirus COVID-19 afgekondigd.

De federale fase is een uitzonderlijke situatie en deze is nog steeds van toepassing. De federale overheid heeft dringende maatregelen getroffen om de verspreiding van de epidemie tegen te gaan ter bescherming van de openbare gezondheid. In het bestrijden van heropflakkeringen van COVID-19 spelen de lokale besturen een belangrijke rol.

Conform artikel 317 van het gecoördineerd politiereglement kunnen bewoners van het woonwagenterrein in Kessel-Lo (Leuven) bezoekers met een verkeerswaardige woonwagen ontvangen. Het aantal bezoeken is beperkt tot drie keer per jaar met telkens een maximum van twee weken, en telkens maximum 1 gezin.

Om de verspreiding van het coronavirus te beperken, moeten de sociale contacten zo veel mogelijk beperkt worden. Bovendien moet de veiligheidsafstand van 1,5 meter tussen personen bewaard worden. Het woonwagenterrein in Kessel-Lo (Leuven) is echter al zeer druk bevolkt. De 26 standplaatsen zijn bijna allemaal dubbel tot driedubbel bezet. Men woont en leeft er zeer kort (te kort) bij elkaar waardoor de coronamaatregelen niet of onvoldoende kunnen worden nageleefd. Door de sterke familie-cultuur is er een constante vermenging van familie-bubbels en wordt het samenscholingsverbod niet nageleefd.

Het beperken van sociale contacten volgens de huidige coronamaatregelen is nu al zeer moeilijk te handhaven op het woonwagenterrein. Door de grote mate van analfabetisme en het ontbreken van kennis van de Nederlandse taal zijn de coronamaatregelen niet (voldoende) gekend.

Onder de bewoners van het woonwagenterrein is er bovendien een aanzienlijke groep risico-patiënten. Niet alleen ouderen, maar ook veel diabetespatiënten. Een besmetting met het coronavirus op het woonwagenterrein zou, gezien de onmogelijkheid om in quarantaine te gaan in een woonwagen, grote gevolgen met zich kunnen meebrengen.Traditioneel komen er tijdens de eindejaarsperiode en het begin van het nieuwe jaar veel bezoekers aan op het woonwagenterrein. Deze bezoekers komen dikwijls van andere woonwagenterreinen uit Frankrijk en Nederland, rode gebieden op dit moment op de coronakaart.

Dit alles maakt dat er voor het woonwagenterrein specifieke maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Een tijdelijk verbod om bezoekers te ontvangen kan hier in hoge mate aan bijdragen. Deze maatregel werd voorafgaand overlegd met de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant.Gezien de hoogdringendheid ter bescherming van de volksgezondheid, kan de burgemeester de noodzakelijke maatregelen nemen via een politieverordening. Overeenkomstig artikel 134, §1 nieuwe gemeentewet dient de gemeenteraad in de eerstvolgende vergadering deze politieverordening te bekrachtigen. Concreet is de maatregel dus: geen bezoekers meer op het woonwagenterrein, Dijledreef 44-52, 3010 Kessel-Lo toe te laten.

In Vlaanderen zijn er uiteraard nog diverse andere woonwagenterreinen. 


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More