Commissie voor Vervolgingen had toch enkele kritische vragen over dossier-Van Langenhove

In een brief van 13 januari 2021 bracht de procureur generaal bij het hof van beroep te Gent de Kamer van het einde van het gerechtelijk onderzoek op de hoogte en vroeg de opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van kamerlid Dries Van Langenhove met het oog op de regeling van de rechtspleging.

Tijdens haar vergaderingen van 24 februari en 1 maart 2021 heeft de commissie Vervolgingen het verzoek van de procureur generaal bij het hof van beroep te Gent behandeld. De procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent, Erwin Dernicourt, en Caroline Jonckers, eerste substituut-procureur des Konings bij het parket van de procureur des Konings van Oost-Vlaanderen, werden op 24 februari 2021 door de commissie gehoord.

Erwin Dernicourt heeft verduidelijkt dat het onderzoek ten laste van de organisatie Schild en Vrienden is opgestart na de Pano-reportage die werd uitgezonden op 5 september 2018. In die reportage kwam naar voren dat deze organisatie naast een publieke kant ook een verborgen kant had, en dat er meer bepaald in besloten chatgroepen racistisch en negationistisch materiaal werd gedeeld onder de leden.

Onmiddellijk na de reportage heeft het parket van Oost-Vlaanderen de opdracht gegeven aan de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen om een aanvankelijk pv op te maken. Op 6 september 2018 heeft het parket van Oost-Vlaanderen een gerechtelijk onderzoek gevorderd.

Caroline Jonckers heeft vervolgens de feiten, de tenlasteleggingen en het verloop van het gerechtelijk onderzoek overlopen.

Na de uiteenzettingen van de twee magistraten heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden. Daarbij werd, op initiatief van sommige leden, in het bijzonder ingegaan op de volgende punten: de perslekken over dit dossier, de keuze om voor bepaalde tenlasteleggingen de buitenvervolgingstelling te vragen, de keuze om de inverdenkinggestelden te beperken tot de kernleden/moderatoren van Schild & Vrienden, de afwezigheid van rechtspersoonlijkheid in hoofde van Schild & Vrienden, artikel 150 van de Grondwet (uitsluiting voor drukpersmisdrijven die door racisme of xenofobie zijn ingegeven) en de burgerlijke partijstellingen.

Tijdens de vergadering van 1 maart 2021 werd kamerlid Dries Van Langenhove op eigen verzoek door de commissie gehoord. Hij vraagt zelf om de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid en heeft geen nota neergelegd.

De commissie heeft eraan herinnerd dat het feit dat Van Langenhove zélf om de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid verzoekt, haar er niet toe mag brengen automatisch in te gaan op dat verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid. De parlementaire onschendbaarheid is immers van openbare orde en beoogt de bescherming van het ambt en niet van de persoon.

Het doel van artikel 59 van de Grondwet bestaat erin de normale werking van de parlementaire vergaderingen te verzekeren door de parlementaire functie te beschermen tegen arbitraire vervolgingen of vervolgingen die met een politieke drijfveer zouden zijn ingeleid.

De commissie stelde toch met eenparigheid van stemmen voor om in te gaan op het verzoek tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid van de heer Dries Van Langenhove, voor alle in de eindvordering vermelde tenlasteleggingen.

Al deze tenlasteleggingen kunnen hier gelezen worden.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More