Christophe Convent en Ann Van Thillo richten samen Cottage 23 op

Er blijkt uit een akte opgesteld op maandag 15 februari 2021 door een notaris met standplaats te Lint dat Christophe Convent en Anna Van Thillo (ook: Ann of Anne Van Thillo) een besloten vennootschap (bv) hebben opgericht met de naam “Cottage 23” en met zetel gevestigd in het Vlaams Gewest, te Kontich.

Anna Van Thillo is de zus van Christian wat Convent de zwager van de topman van DPG Media maakt. Convent is secretaris-generaal van de mediagroep.

Op de aandelen werd onmiddellijk in geld ingeschreven als volgt:


– door de heer CONVENT Christophe voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), waarvoor hem zestig (60) aandelen werden toegekend;
– door mevrouw VAN THILLO Anna, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), waarvoor haar zestig (60) aandelen werden toegekend.

Elk aandeel waarop in geld werd ingeschreven, werd volledig volgestort door storting in speciën en het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (€ 5.000,00), werd gedeponeerd op een bijzondere rekening.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Alle beheersverrichtingen in verband met onroerende goederen, zoals ondermeer de aankoop en verkoop, huur en verhuring, de verwerving, uitbating, ontwikkeling en valorisatie van gebouwen en gronden, zowel voor eigen rekening als voor derden, hetzij rechtstreeks of als tussenpersoon, en dit alles in de meest ruime zin, zodat alles kan gedaan worden dat het bezit, de beveiliging, de opbrengst en de waardevermeerdering van een onroerend patrimonium kan ten goede komen.

Het beheren van vermogens, zowel voor eigen rekening als voor derden, ondermeer door het verweven en valoriseren van alle patrimonium-bestanddelen, zo roerende als onroerende, materiele en immateriële, het nemen van participaties in ondernemingen en bezittingen, dit alles in de breedste zin, zodat alles kan gedaan worden dat het veilig beheer, de opbrengst en de groei van een patrimonium ten goede kan komen.

De familie Van Thillo is een Belgische ondernemersfamilie, en een van de rijkste van het land. Ze is eigenaar van DPG Media (eerder: De Persgroep), de belangrijkste mediagroep in de Benelux.

De familie bestaat uit:

Cyriel Van Thillo, zijn zonen Ludo Van Thillo Joris Van Thillo en Herman Van Thillo en Marleen Van Thillo en zijn kleinkinderen Christian Van Thillo, Martine Van Thillo, Ann Van Thillo, Caroline Van Thillo en Emmanuel Van Thillo. Ook de man van Ann Van Thillo, Christophe Convent, speelt een belangrijke rol binnen DPG.

De oprichtingsakte werd vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More