CD&V en sp.a willen verkoop van alcohol verder aan banden leggen

Terwijl er in deze periode doorgaans geklonken wordt op het nieuwe jaar met sloten alcohol (en een beetje fruitsap voor de geheelonthouders), wordt er maandag in de Commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van De Kamer met animo maar virtueel gedebatteerd over 2 wetsvoorstellen (en een amendement) om de verkoop van alcohol in drankautomaten, nachtwinkels en tankstations verder aan banden te leggen.

Er is een wetsvoorstel van CD&V om de beschikbaarheid van alcohol en alcoholhoudende dranken te verkleinen, niet alleen op risicoplaatsen (nachtwinkels, tankstations), maar ook in drankautomaten. Ook de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken moet voor de Vlaamse christen-democraten aan strengere voorwaarden worden onderworpen.

Daarnaast is er een gelijklopend voorstel van de Vlaamse socialisten. Dat wetsvoorstel strekt ertoe om de verkoop van alcoholische dranken via drankautomaten te verbieden, dit met het oogmerk de volksgezondheid – in het bijzonder van jongeren -te beschermen en problematisch alcoholgebruik te verminderen.

Open VLD heeft een amendement op een van de voorstellen ingediend. De Vlaamse liberalen willen een aantal discriminaties vermijden. “Eerst en vooral lijkt een discriminatie op vlak van alcoholgehalte niet zinnig. Drankmisbruik heeft vooral te maken met de hoeveelheid alcohol die wordt gebruikt, ongeacht de sterkte van die alcohol. Daarom schrappen we het verkoopverbod van sterke dranken in nachtwinkels (dat in een van de wetsvoorstellen staat).”

“Ten tweede lijkt het weinig zinvol een verkoopverbod in te voeren voor dranken of producten met een effectief alcoholvolumegehalte hoger dan 0,5 % vol in tankstations als op een redelijke korte afstand een ander verkooppunt is dat deze dranken wel mag verkopen (grootwarenhuis, drankencentrale, café). Daarom beperken wij het verkoopverbod tot enerzijds automaten omdat hier de wettelijke leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol niet kan worden gecontroleerd op een sluitende wijze en tot verkooppunten langs snelwegen omdat er daar een natuurlijk verband is met een veiligheidsrisico op de snelweg en waar de afstand naar andere verkooppunten van alcohol iets groter is dan bij gewone tankstations.”

Maandag wordt de discussie virtueel verdergezet in de bevoegde commissie van het federale parlement. Er is een hoorzitting met een niet nader genoemde vertegenwoordiger van de Vlaamse Jeugdraad. Ook Sandrine Sepul van de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame wordt gehoord in het kader van het onderdeel over reclame voor alcohol.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More