CdH wil ook seksuele agressie ‘op afstand’ strafbaar stellen

Kamerlid Vanessa Matz (cdH) heeft een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Strafwetboek. Bepaalde vormen van seksuele agressie op afstand moeten ook bestraft kunnen worden.

Dit wetsvoorstel strekt er dan ook toe artikel 374 van het Strafwetboek te vervolledigen, om zo op te treden tegen seksuele agressie op afstand.

Op grond van het Strafwetboek is seksuele agressie nu alleen strafbaar indien de dader zich fysiek bij het slachtoffer bevindt. Gelet op het wijdverbreide gebruik van de sociale media en de laakbare daden die in die context worden begaan, strekt dit wetsvoorstel ertoe het Strafwetboek bij te sturen.

Artikel 374 van hetzelfde Wetboek moet volgens Matz aangevuld worden: “Hij die vanop afstand, al dan niet met geweld, al dan niet met bedreiging of louter door een list, een minderjarige dan wel een persoon met een gebrek of een lichamelijke of mentale beperking aanzet tot expliciete seksuele handelingen met zichzelf of met iemand anders, begaat eveneens een aanranding.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More