Casa boekte winst van ruim 31,4 miljoen euro in coronajaar

De NV Casa International boekte in het laatste boekjaar afgesloten op 21 januari 2021 een winst van ruim 31,4 miljoen euro. In het boekjaar daarvoor was er nog verlies van bijna 30 miljoen euro.

De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft nochtans een stevige impact gehad op het uitgetekend herstel dat volgens de NV sinds begin 2020 duidelijk zichtbaar was. In de laatste jaarrekening: “Casa is het boekjaar sterk gestart met een omzet die 10% hoger lag dan de vergelijkbare periode vorig jaar. De noodgedwongen winkelsluitingen vanaf midden maart 2020, omwille van corona, zorgden voor tekorten in de kasstromen en liquiditeitspositie.”

Ondanks een snelle reactie op de crisis (onder meer door het aanvragen van economische werkloosheid, betalingsuitstel, vrijstelling van huur en aanvragen van leningen), bleek volgens de NV dat de negatieve impact van de pandemie voor Casa een aanzienlijke herschikking van de uitstaande schuld vereist, alsook additionele financiering.

In deze context besliste de Raad van Bestuur om een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie neer te leggen bij de rechtbank in juni 2020 waarbij Casa International NV bescherming kreeg tegen haar schuldeisers voor een periode van 6 maanden. Een akkoord over deze gerechtelijke reorganisatie (herschikking van de lopende schulden) werd bekomen van de schuldeisers, gehomologeerd door de rechtbank, op 1 december 2020.

Dit resulteerde in een herschikking van de schuldpositie van Casa International NV. Binnen één maand na de homologatie betaalde Casa International NV de resterende openstaande schulden (na kwijtschelding) aan haar schuldeisers.

Vervolgens werd volgens het verslag ook bijkomende financiering voor de Casa groep gezocht en gevonden, voornamelijk via financiering onder staatsgarantie (‘Corona’ kredieten) in de verschillende landen (door de zustermaatschappijen), welke op langere termijn terugbetaald moeten worden.

Vanaf de heropstart heeft Casa naar eigen schrijven de verloren omzet wekelijks kunnen inhalen. De heropening van de winkels verliep bijzonder vlot. Vanaf half mei tot eind oktober heeft Casa sterke verkopen kunnen realiseren. Zelfs na de tweede (beperkte) lock-down in november / december bleef het omzetverlies beperkt. Casa: “Thuisleveringen en click&collect konden een gedeelte van de verliezen inhalen.”

De kosten blijven door de gepaste acties van het management onder controle. De combinatie van de inhaalbeweging op omzet, de kostenbeheersing en het resultaat van de gerechtelijke reorganisatie heeft geresulteerd in een positief resultaat voor de vennootschap.

Bijkomend hebben de Casa zustermaatschappijen van Casa International NV de nodige bijkomende coronafinancieringen kunnen verkrijgen om haar liquiditeitspositie voor de komende jaren te verzekeren.

Het businessplan tot en met 2024 werd geactualiseerd alsook de gerelateerde cashflow analyse. In het verslag: “Op basis hiervan alsook de beschikbare financiële middelen per 27/01/2021 is het duidelijk dat de Casa groep in staat is om voldoende cashflows te genereren om de eigen activiteiten te financieren, de nodige investeringen te doen de komende jaren (in ombouw winkels, IT en e-commerce) alsook de bestaande leningen terug te betalen.”

De overname door een nieuwe aandeelhouder en het management, zonder onmiddellijke impact op het personeel, geeft aan dat het management, investeerder alsook de leden van de Raad van Bestuur vertrouwen hebben in de continuïteit van Casa International en bij uitbreiding van de hele Casa groep, zelfs onder het nieuwe post-Corona tijdperk.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More