Carine Knapen: “Geen complottheorie, maar feitelijke vaststellingen”

Raadsvrouw Carine Knapen is niet gediend met de ‘karaktermoord’ die er op haar werd gepleegd, zoals zij het zelf noemt.

Volgens sommigen zitten er nogal wat eigenaardigheden in het ‘dossier Jürgen Conings’, volgens de meeste media en de overheid is het echter allemaal zo klaar als een klontje: extreemrechts terrorist Conings stal wapens, plande een aanslag op viroloog Marc Van Ranst, maar pleegde uiteindelijk een aanslag op zichzelf.

De familie van Jürgen Conings zit met twijfels, zo viel afgelopen weekend te lezen. Ze wilde graag een tweede opinie, en pakte daarvoor raadsvrouw Carine Knapen onder de arm. Een dag later publiceerden enkele kranten Carine Knapen als een professioneel complotdenkster. Wie het leest, zou gaan denken dat mevrouw Knapen opstaat en weer gaat slapen met een aluminium hoedje op haar hoofd. Ze is daar niet gediend, zo zegt ze in een persbericht dat geldt als haar ‘recht van antwoord’.

“Naar aanleiding van het persbericht dd. 25 juni 2021 met betrekking tot de familie Conings, had ik gisteren, zondag 26 juni 2021, een telefoongesprek met de journalist. Hij had een aantal vragen voor me over de zaak Conings en ook over vzw Hands For Freedom en mijn persoon. Op het tijdstip van ons gesprek wist hij nog niet of hij een artikel zou schrijven of niet. Ik heb hem gezegd dat ik akkoord kon gaan met een artikel op voorwaarde dat het een positieve, waarheidsgetrouwe tekst zou zijn. Wij hebben afgesproken dat àls hij een artikel zou schrijven hij eerst de tekst naar mij zou doorsturen voor lezing en goedkeuring.”

Uiteindelijk werd het een tekst waarin de familie Conings eerder negatief weggezet werden, en zij als een eersteklas wappie – en waarvoor ze dus geen akkoord gaf, maar die toch werd gepubliceerd. Daarom wil ze alsnog enige dingen tegenspreken:

“Ik werd afgelopen woensdag geraadpleegd door zes bloedverwanten van Conings, omdat de begrafenisondernemer toegang weigerde tot het stoffelijk overschot van Jürgen, met de vraag wat zij hier tegen konden doen.”

“Het is mijn plicht als advocaat om de familie te adviseren en naar best vermogen bij te staan. Ik heb gedaan wat zij van mij – en overigens elke advocaat – mochten verwachten en zal hen ook in de toekomst blijven adviseren en bijstaan om hun rechten als bloedverwanten te vrijwaren. De identificatie van een lijk is een recht van de nabestaanden, zelfs na een forensische autopsie (art.44 van de wet Franchimont). Een tweede onafhankelijk autopsie is een recht dat evenzo voorzien is in dezelfde wet. In een democratische rechtstaat moeten de rechten van burgers gerespecteerd worden.”

“De journalist heeft mij woorden in de mond gelegd die ik niet heb gezegd. Ik heb geen standpunten ingenomen over de vrees van de familie dat Jürgen is vermoord. Ik heb hem wel in kennis gesteld van hun bedenkingen die ik, als raadsman, deel.”

“De bloedverwanten hebben vastgesteld dat er veel anomalieën zijn in het narratief. In tegenstelling tot wat de journalist voorhoudt gaat het niet om een (complot)theorie maar om feiten, feitelijke vaststellingen en onregelmatigheden die verder onderzocht moeten worden, zoals onder meer: dat Jürgen de dag van zijn verdwijning rond 18u een sms heeft gestuurd naar zijn vriendin dat zijn werk uitliep, hij wat later zou zijn en zij niet op hem diende te wachten om te eten, twee uur later gevolgd door een sms dat hij onderweg was naar huis, waar hij echter nooit is toegekomen.”

“Dat hij zich volgens de officiële versie door het hoofd geschoten heeft, terwijl uit het origineel beeldmateriaal blijkt dat hij geen kwetsuren heeft aan het hoofd en nog al zijn tanden had, dat op de vindplaats geen botfragmenten noch bloedspatten aangetroffen zijn op de boom die volledig intact is; dat in de bodem van zijn ligplaats geen lijkgeur waar te nemen valt; dat de positie van het lichaam verraadt dat hij versleept werd, dat zijn armen gestrekt naast zijn lichaam lagen met de handpalmen naar beneden; dat zijn kledij en de wapens die hij bij zich droeg er nog fonkelnieuw uitzagen; dat het jachtgeweer links van hem lag terwijl hij rechtshandig is en het wapen bovendien met de loop naar boven gericht is alsof iemand het naast hem had gelegd; dat er 4 meter van de bewuste boom een put in de grond is waar wel een sterke lijkgeur waar te nemen valt die tijdens de afstapping niet ontdekt noch onderzocht is; dat er kort nadat er op woensdag 19 mei 2021 zes schoten zijn gehoord in het Park Hoge Venen waar de militaire klopjacht aan de gang was, een ambulance op locatie het bos is binnen gereden….”

Ook over het feit dat – zoals in het artikel staat – zij reeds verschillende keren van Facebook geflikkerd werd voor het verspreiden van ‘fake news’ wil ze iets kwijt:

“Facebook past een extreme vorm van censuur toe die al lang niets meer te maken heeft met het bestrijden van fake news. Zij blokkeert, louter in België, dagelijks duizenden gebruikers. Op 16 februari 2021 werd ik door Facebook voor 24 uur geblokkeerd omdat ik het betoog van Johan Braeckman in ‘De Afspraak’ had becommentarieerd en ontkracht. Op 28 april 2021 werd ik opnieuw geblokkeerd voor 24 u omdat ik – zonder enige commentaar van mijn hand – een reguliere tv-documentaire over ‘vaccintwijfel’ had gepost, waar verschillende experten, waaronder ook Marc Van Ranst, hun mening verkondigden. Op 5 mei 2021 werd ik geblokkeerd voor 7 dagen omdat ik de link naar een honderdtal video’s van het World Economic Forum had gepost waarin op een zeer open manier gesproken wordt over ‘The Great Reset’, ‘the new world order’ en ‘build back better’.”

“Op 2 juni 2021 werd ik geblokkeerd voor 30 dagen omdat ik in een post tegenstrijdigheden in de tijd in de vele uitspraken van Pierre Van Damme had opgelijst en de vinger had gelegd op leugens. Het gaat in casu over standpunten die hij ingenomen heeft tijdens interviews en die uitgezonden zijn op tv of verschenen zijn in kranten. Op 7 juni 2021, tot slot, heeft Facebook mij nogmaals bestraft met een blokkering van 30 dagen omdat ik – andermaal zonder enige commentaar – een video met een officieel statement van diverse US-senatoren had gepost. In hun statement stelden de senatoren dat het Covid-narratief een leugen is en zij een wetsvoorstel hadden ingediend om Fauci gerechtelijk te vervolgen.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More