Calvo van vast lid naar plaatsvervanger in Commissie

De Kamer kreeg melding van de fractie Ecolo-Groen dat het een wijziging wilde doorvoeren bij hun kamerleden.

De wijziging betreft de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België.

Kristof Calvo wordt als vast lid vervangen door Marie-Colline Leroy. Zij wordt op haar beurt dan weer vervangen door Calvo als plaatsvervanger. Het gaat dus om een interne wissel bij de groenen die een fractie vormen.

De wijziging wordt doorgevoerd bij toepassing van artikel 157, nr. 7 van het Reglement van De Kamer.

De fractie Ecolo-Groen heeft geen motivatie meegedeeld (en hoeft dat ook niet te doen aangezien het een interne verschuiving is.)

De in Vlaanderen ongekende politica Leroy behaalde een master Romaanse Talen aan de ULB. Ze werd leerkracht aan het Athénée Royal Paul Delvaux in Ottignies-Louvain-la-Neuve en docente aan de Haute École en Hainaut. Van 2014 tot 2016 was ze co-voorzitter van de Ecolo-afdeling van Picardisch Wallonië.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd ze verkozen tot gemeenteraadslid van Frasnes-lez-Anvaing. Bij de verkiezingen van 26 mei 2019 werd ze eveneens verkozen tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de kieskring Henegouwen. In de Kamer werd ze voorzitster van de commissie Werk, Sociale Zaken en Pensioenen.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More