Brusselse gemeenten houden nog steeds niet van pottenkijkers

Het gebeurt maar al te vaak dat een Brussels bestuur een bestuursdocument niet meedeelt aan een burger die daarom vraagt. De burger kan zich dan wenden tot de Commissie voor Toegang tot Bestuursdocumenten, de CTB.

Sinds anderhalf jaar kan de CTB beslissingen nemen die bindend zijn voor de Brusselse besturen. Die verandering is een stap in de richting van meer transparantie en democratie. Er is echter nog veel werk voordat de werking van de CTB echt doeltreffend is. Hoewel de CTB bindende beslissingen kan nemen, doet ze dat niet noodzakelijk. Bovendien volgen sommige gemeenten de beslissingen van de CTB in bepaalde gevallen niet, aangezien deze laatste geen echte sanctiebevoegdheid heeft, of negeren ze die zelfs gewoon. De CTB neemt dus beslissingen die zonder gevolg blijven.

Brussels parlementslid Leila Lahssaini (PTB) had onlangs een interessante vraag over deze problematiek. “De gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Etterbeek hebben geweigerd om de samenstelling van hun kabinetten openbaar te maken. Nadat Transparencia in 2019 beroep had ingesteld bij de CTB, heeft deze laatste haar beslissing genomen in april 2020.”

“Sint-Joost-ten-Node noch Etterbeek geven er echter gevolg aan. De CTB heeft geen gebruikgemaakt van haar bevoegdheid om zelf de gevraagde documenten in beslag te nemen en vervolgens aan de aanvrager te bezorgen, hoewel de regelgeving haar dat toestaat. Die bevoegdheid is facultatief en in dit geval heeft de CTB daar geen gebruik van gemaakt.”

Zoals blijkt uit de voorbeelden van Etterbeek en Sint-Joost-ten-Node, maar ook uit het jaarverslag 2019, neemt de CTB beslissingen die niet worden nageleefd door de besturen.

Bernard Clerfayt, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, Plaatselijke Besturen en Dierenwelzijn, stelt dat het probleem in de 2 gemeenten opgelost is. “Onlangs hebben de twee gemeenten eindelijk de samenstelling van hun gemeentelijke kabinetten meegedeeld.”

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More