Brouwerij van Orval boekte 4,8 miljoen euro winst

De brouwerij van Orval (NV Brasserie d’Orval) heeft de jaarrekening over 2019 bij de NBB neergelegd. In dat laatste boekjaar werd net geen 4,8 miljoen euro nettowinst gemaakt. In 2018 bedroeg de nettowinst 4 miljoen euro. De totale activa bedroegen eind 2019 ruim 37 miljoen euro. Het eigen vermogen ruim 33 miljoen euro.

De brouwerij van Orval, die binnen de abdij gevestigd is, werd in 1931 opgericht om de grootscheepse werken voor de heropbouw van Orval te financieren. Van in het begin werft de brouwerij leken als werkkrachten aan, onder wie de eerste meester-brouwer, de Duitser Martin Pappenheimer, aan wie het recept toe te schrijven is. Hij en de Belgen Honoré Van Sande en John Vanhuele, die tijdens diezelfde periode in de brouwerij werkten, liggen aan de basis van dit zo typische bier.

Sinds de oprichting van de brouwerij is de monnikengemeenschap, daarin begeleid door haar meester-brouwers, altijd blijven sleutelen aan haar brouwapparaat. De brouwerij voert een beleid waarbij doorlopend geïnvesteerd wordt met de bedoeling de productie steeds beter, gecontroleerder en regelmatiger te maken. Op die manier slaagt zij erin om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag en om de trouw van de Orval-liefhebbers optimaal te honoreren.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More