Bouwovertreding koning Filip: premier De Croo wast handen in onschuld

Kamerlid en fractieleidster voor Vlaams Belang Barbara Pas stelde onlangs een schriftelijke vraag aan premier Alexander De Croo betreffende de bouwaanvragen van de koning op Île d’Yeu.

Kamerlid Pas: “Île d’Yeu is een eilandje voor de kust van het Franse departement Vendée. Al jaren is het een vakantiebestemming van koning Filip. Twee jaar geleden kocht hij er een domein van zo’n 70 are groot, in een natuurzone. De bouw van een bijhuisje nu veroorzaakt er wrevel bij de lokale oppositiepartij M’YEU Ensemble.”

“Er werd een vergunning afgeleverd voor een bijgebouw van 40 m². Onwettig, zo blijkt, aangezien er ten eerste al een bijgebouw staat, en ten tweede een uitbreiding maar maximaal 30m² mag zijn. Het heeft er dan ook alle schijn van dat een uitzondering werd toegestaan omdat het hier de koning betreft. Burgemeester Noury had het zelf over een beslissing die hen was ‘opgelegd’ door de hogere overheid.”

“De regionale krant Ouest-France contacteerde de prefectuur en daar wees men op een wettelijke uitzondering voor het ‘algemeen belang’, een uitzondering die in dit geval zou gelden. De lokale oppositiepartij M’YEU Ensemble betwist dat uiteraard, aangezien een uitbreiding van een privéwoning niet onder het algemeen belang valt te catalogeren.”

“Het één en ander (een onwettige uitbreiding in natuurgebied) staat nogal in schril contrast met de oproep van de vorst tijdens zijn toespraak voor de zgn ‘Gestelde Lichamen’ over biodiversiteit en respect voor de natuur.”

“Zal u, in het kader van uw ministeriële verantwoordelijkheid, ingrijpen in dit dossier en het koninklijk paleis vragen om de bouwaanvraag in te trekken, en dit uit respect voor de wetten en regels van het Île d’Yeu en haar bevolking?”

Kamerlid Pas tot slot: “Uit de bouwaanvraag blijkt ook dat de vorst deze indiende onder een valse naam (Philippe Legrand). Een misdrijf dat volgens art. 231 SWB (Strafwetboek) strafbaar is met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van vijfentwintig euro tot driehonderd euro, of met een van die straffen alleen. Wat zal u ondernemen om te voorkomen dat de vorst dit artikel in het SWB in de toekomst nog zal overtreden?”

Volgens premier De Croo behoort deze eigendom tot de privésfeer van de koning. “Ik ben niet op de hoogte van concrete rechtsgeschillen waarbij de koning in dit verband betrokken zou zijn, en dien ter zake ook geen initiatief te nemen. Het is verder niet aan mij of de Belgische regering om uitspraken te doen over de toepassing van Franse regelgeving.”

Premier De Croo geeft hiermee wel geen antwoord op de vraag over de valse naamsdracht van Filip van België.

Tot slot gaf een Franse advocaat onlangs M’YEU Ensemble gelijk in dit dossier en wees erop dat de koning wel degelijk in overtreding was.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More