Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen krijgt toelage van Khattabi

De vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen krijgt op de valreep een facultatieve toelage van maximum 90.000 euro van de minister van Leefmilieu Khattabi (Ecolo-Groen).

De periode gedekt door de toelage neemt (retroactief) een aanvang op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020. De subsidie wordt in 2 schijven uitbetaald.

De toelage is bestemd om “alle projecten van het jaarlijkse activiteitprogramma 2020 alsook de personeels- en werkingskosten te dekken door de begunstigde vereniging gemaakt voor de organisatie en de coördinatie van de onderzoeks-, informatie- en bewustmakingsacties alsmede het afleveren van adviezen in verband met materies behorende tot het federale milieubeleid”.

Het KB werd vandaag in het Staatsblad gepubliceerd.

Bond Beter Leefmilieu (BBL) is een netwerkorganisatie voor Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen, gericht op de overgang naar een duurzame samenleving met een circulaire economie. BBL werd opgericht in 1971 als de nationale federatie van milieu- en natuurverenigingen.

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More