Boete voor Play5 van SBS wegens te veel reclame

De Vlaamse regulator VRM heeft diverse waarschuwingen en boetes uitgedeeld.

Niet op passende wijze aanduiden dat een programma productplaatsing bevat leverde een waarschuwing voor ROB TV en TV Oost op. Niet conform de regelgeving uitzenden van sponsoring en productplaatsing bezorgde PlattelandsTV een boete van 1.000 euro.

VRM legt Kanaal Z zelfs een boete op van 2.500 euro (niet conform de regelgeving uitzenden van productplaatsing en publi-reportages) en de overschrijding van de uurlimiet reclame leverde Play5 (VIJF) van SBS een boete op van 3.000 euro.

Wat dat laatste betreft: de VRM controleerde de uitzendingen van verschillende televisieomroeporganisaties (16 november 2020, 18u-24u), waaronder VIJF (NV SBS Belgium).

Tijdens de onderzochte periode stelt de VRM een overschrijding vast van het in dat tijdvak maximaal toegelaten aandeel televisiereclame- en telewinkelspots. In het tijdvak 18u – 24u werd door VIJF 73 minuten en 14 seconden aan reclame uitgezonden.

Artikel 81, §2, van het Mediadecreet schrijft voor dat het aandeel aan televisiereclame- en telewinkelspots tussen 18u ’s avonds en middernacht niet meer dan 20 percent van het tijdvak mag bedragen, wat overeenkomt met 72 minuten.

Bij het bepalen van de sanctie stelt de VRM enerzijds vast dat de schending van de uurlimiet voor reclame een zeer ernstige inbreuk betreft. Daarenboven wordt de uurlimiet in dit geval in ruime mate overschreden. Anderzijds wordt ook rekening gehouden met het beperkte marktaandeel van het omroepprogramma.

De VRM besluit een administratieve geldboete van 3.000 euro op te leggen.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More