Blijven kappers nog dicht tot december 2023?

Over enkele maanden heeft iedereen zijn vaccin gehad, en dan kunnen we opnieuw ‘normaal’ leven. Misschien. Misschien ook niet.

Over het einde van alle coronamiserie bestaan 1001 theorieën. Optimisten zeggen: van zodra de meerderheid een vaccin kreeg, zijn we er van af. Volgens de doemdenkers zit er dan weer ‘iets’ in dat vaccin, dat ons zal veranderen in willoze robots. Er zijn mensen die zeggen dat, door het dragen van mondmaskers en om de vijf botten alles te ontsmetten, ons immuunsysteem zo zwak werd dat we bij opnieuw ‘normaal’ doen al groggy zullen zijn van een verkoudheidje. En dan zijn er nog die ‘supermutaties’ van het virus: zou een vaccin daar wel tegen helpen?

Maar goed. Hoewel voorlopig enkel voorlopig het aantal testen stijgt, zijn we er nu nog niet van af. Er werd beslist dat de huidige maatregelen nog tot maart zullen aanhouden. Toeval of niet: in onze buurlanden beslisten ze op ongeveer hetzelfde tijdstip plusminus hetzelfde.

Raadsvrouw Carine Knapen maakte een overzicht van de wetgeving aangaande COVID-19, sinds de Vivaldi-regering aan het roer staat, en dat is een hele boterham:

1. / FEDERAAL

– M.B. van 08.10.2020
cafés moeten sluiten om 23 u, telewerken is de norm, mondmaskerplicht, quarantaine maatregelen, beperking samenscholingsrecht
– Wet van 09.10.2020
federale instemming met samenwerkingsakkoorden van 25.08.2020 tussen Federale Staat, Vlaamse Gemeenschap Waals Gewest Duitstalige Gemeenschap en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en door de bevoegde gefedereerde entiteiten of de door de bevoegde agentschappen contact centra, gezondheidsinspectie en mobiele teams inzake contact onderzoek – gegevensbank Sciensano
– Uitvoeringsbesluit van 13.10.2020
samenwerkingsakkoord betreffende de contact opsporingsapplicatie
– M.B. van 18.10.2020
sluiting horeca, verplicht telewerk, 1 knuffelcontact, avondklok
– M.B. van 23.10.2020
wijziging van M.B. van 18.10.2020, verdere beperking sociale contacten
– M.B. van 28.10.2020
verdere beperking sociale contacten, uitbreiding testen, quarantaine, mondmaskerplicht, verplicht telewerken
– M.B. van 01.11.2020
lockdown
– Wet van 04.11.2020
verschillende sociale maatregelen ingevolg C19 pandemie
– Omzendbrief nr.689 van 13.11.2020
griepvaccinatie – herziening van prioriteiten, bescherming van meest kwetsbaren
– K.B. van 23.11.2020
wijziging van Boek II titel I van de Codex welzijn op het werk betreffende biologische reagentia
– Ministerieel besluit van 28.11.2020
dringende maatregelen om verspreiding van C19 te vermijden
-M.B. van 11.12.2020
wijziging M.B. 28.10.2020
– M.B. van 21.12.2020
wijziging van M.B. 28.10.2020, activiteiten voor de handel
– M.B. 24.12.2020
wijziging van M.B. van 28.10.2020
– M.B. van 12.01.2021
verlenging van de lockdown en strenge maatregelen tot 01.03.2021
Sector gebonden :
– K.B. van 29.10.2020 : opheffing van art.66 § 4 van KB nr.20 van 13.03.2020 inzake PCR testen
– K.B. van 30.10.2020
federale financiële tegemoetkoming aan ziekenhuizen vanaf 12.11.20
– K.B. van 04.11.2020
wijziging van K.B. 23.03.2020 inzake overbruggingskredieten lopende leningen van 01.10 tot 31.12.2020
– K.B. van 06.11.2020
toelating aan personen die daartoe wettelijk niet bevoegd zijn om verpleegkundige activiteiten uit te oefenen

2./ VLAANDEREN
– Besluit van Vlaamse Regering 02.10.2020
toekenning van steun aan kinderopvang van 01.10 tot 31.12.2020 of 31.01.2021
– Besluit van de Vlaamse Regering 09.10.2020
subsidie aan autobus-en autocar maatschappijen van 09.10 tot 20.11.2020
– Besluit van Vlaamse Regering 23.10.2020
Beschermingsmechanismes voor ondernemingen met omzetdaling van 01.10tot 18.11.2020
– Besluit van Vlaamse Regering van 23.10.2020
woonbeleid – fase groen, geel, oranje en rood
– Besluit van Vlaamse Regering van 23.10.2020
uitroepen van fase oranje
– Decreet van 30.10.2020
toelating van tijdelijke capaciteitsverhoging aan vergunde crematoria en lijkbezorging bij infectieziekten vanaf 30.10.2020
– Besluit van de Vlaamse regering 30.10.2020
verlenging van Besluit van 27..03.2020 verlenging van uitzonderingsregels op begraafplaatsen van 05.11.2020 tot 30.04.2021
– Besluit van de Vlaamse Regering van 30.10.2020
vaststelling van een civiele noodsituatie mbt de volksgezondheid cf Decreet va, 20.03.2020, maatregelen in geval van civiel noodsituatie van 30.10 tot en met 27.02.2021
– Ministerieel Besluit van 05.11.2020
wijziging van M.B. van 24.03.2020 noodzakelijke maatregelen inzake mobiliteit en openbare werken
– Ministerieel Besluit van 09.11.2020
afkondiging code rood – woonbeleid en opheffing M.B. 23.10.2020 vanaf 12.11.2020
– Besluit van de Vlaamse Regering van 13.11.2020
subsidie aan contact-en bronopsporing
– Decreet va 13.11.2020
erkenning van geloofsgemeenschappen
– Besluit van de Vlaamse Regering van 20.11.2020
subsidie project kinderopvang
– Besluit van de Vlaamse Regering van 04.12.2020
voorwaarden inzake schuldovernames van fusies vanaf 01.01.2025
– Besluit van de Vlaamse Regering van 04.12.2020
subsidie aan project labo regio vorming

3./ BRUSSELSE REGERING
– besluit van Minister-President van 02.10.2020
sluiting van bars, verbod op eten-en drinken in het openbaar, noodmaatregelen van 13.10 tem 09.11.2020
– besluit van Minister-President van 07.10.2020
verstrenging van de maatregelen van 02.10.2020
– Besluit van het verenigd college van gemeenschappelijke gemeenschapscommissies van 08.10.2020
regels inzake terugkeer uit rode zones, preventief gezondheidsbeleid, opheffing onmiddellijke testplicht
– Ordonnantie van 12.10.2020
vergoeding van creatieve- en culturele vzw’s vanaf 15.10.2020
– Besluit van de Regering dd.15.10.2020
steun aan evenementen- uitgaans-, toeristische- en culturele sector
– Besluit van Minister President van 26.10.2020
bijkomende strengere maatregelen naast deze bepaald door Ministerieel Besluit : avondklok van 22 u tot 6 u, mondmaskerplicht, verbod op leuren en huis-aan-huis verkoop en feestelijke- en culturele activiteiten van 26.10 tot 19.11.2020
– Besluit van de regering dd.26.10.2020
financiële steun aan hotels en aparthotels
– Besluit van Minister President van 04.11.2020
tijdelijk verbod van uitzetting van huurders
-Ordonnantie van 29.10.2020
wijziging van nieuwe Gemeentewet, online vergaderen gemeenteraad, commissies en adviesraden tot 31.03.2021
– Ordonnantie van 29.10.2020
wijziging Ordonnantie van 26.07.2013 – fiscaliteit, samenwerking tussen EU lidstaten vanaf 01.07.2020
– Ordonnantie van 29.10.2020
heffing belasting op toeristische logies wegens gezondheidscrisis
– Ordonnantie van 29.10.2020
wijziging organieke wet van 08.07.1976 inzake OCMW – digitaal vergaderen vanaf 08.10.2020
(rest nog niet beschikbaar voor publiek )

4./ FRANSE GEMEENSCHAP
– Decreet van 01.10.2020
organisatie van gemeentelijke- en provinciale organen, vergaderen via telefoon-of video conferentie van 01.10.2020 tot 31.03.2021
– Decreet van 01.10.2020
organisatie van diverse overheidsorganen, vergaderen via telefoon-of video conferentie van 01.10.2020 tot 31.03.2021
– Decreet van 01.10.2020
organisatie vergaderingen van OCMW via telefoon- of video conferentie van 01.10.2020 tot 31.03.2021
– Ministerieel besluit van 02.10.2020
Financiële compensatie voor derving vergoedingen van woonkosten
– Besluit van Waalse Regering van 08.10.2020
steun voor internationalisering van ondernemingen
– Decreet van 15.10.2020
maatregelen gezondheidscrisis, onmiddellijke quarantaine plicht, inrichting mobiele teams van artsen-en verpleegkundigen
– Besluit van Waalse Regering van 21.10.2020
oprichting van een Waalse Cel C19 vanaf 09.11.2020
– Besluit van Waalse Regering dd.21.10.2020
tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties inzake waterdistributie
– Besluit van Waalse Regering van 29.10.2020
toekenning van bijzonder machten aan de Waalse Regering om te reageren op tweede golf gezondheidscrisis
– Besluit van de Waalse Regering van 29.10.2020
ambtenarenzaken – fysieke afwezigheid van ambtenaren
– Omzendbrief dd.30.10.2020
werkorganisatie, telewerken van ambtenaren, aangepaste arbeidstijden, opvang van kinderen, opleidingen
– Besluit van Waalse Regering dd.03.11.2020
beperking uitvaartrituelen, verslag van overlijden, afwijkend regime vanaf 03.11, 60 dagen verlengbaar

5./ EU
– Uitvoeringsbesluit 2020/1342 van de Raad van 25.09.2020 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening 2020/672 aan Koninkrijk België om het risico op werkloosheid ingevolge C19 te beperken : 7,8 miljard euro
– Verordening 2020/1474 van de Commissie dd.13.10.2020
verlenging toepassingsperiode afwijking steunpremies voor ondernemingen in moeilijkheden en diensten van algemeen economisch belang van 03.11.2020 tot 31.12.2023
– Aanbeveling 2020/1475 van de Raad van 13.10.2020
gecoördineerde aanpak van beperking vrij verkeer in reactie op C19 pandemie
– Aanbeveling 2020/1595 van de Commissie dd.28.10.2020
teststrategieën met inbegrip van snelle antigentest
– Verordening 2020/1632 van 30.10.2020
aanpak beperking van vrij verkeer
– Resolutie van de Raad 13.11.2020
aanbeveling om lockdown niet meer te hanteren als middel om C19 te bestrijden
– Communicatie van de Commissie dd.23.11.2020 met ” aanbevelingen” aanbevelingen aan alle lidstaten om de maatregelen te verstrengen en lockdown aan te houden
– Verordening 2020/1474 van de Commissie dd.13.10.2020

Een opvallend stukje is dit:

verlenging toepassingsperiode afwijking steunpremies voor ondernemingen in moeilijkheden en diensten van algemeen economisch belang van 03.11.2020 tot 31.12.2023

Wat volgens sommigen wil zeggen: we zullen van lockdown naar lockdown sukkelen tot eind 2023, en contactberoepen als kappers zullen hun deuren tot dan gesloten mogen houden – al lijkt ons dat redelijk onwaarschijnlijk.

OVERZICHT VAN WETGEVING IN HET KADER VAN COVID19
SINDS HET AANTREDEN VAN VIVALDI REGERING

1. / FEDERAAL
– M.B. van…

Geplaatst door Carine Knapen op Dinsdag 12 januari 2021

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More