Belgische voetbalclubs kregen voor miljoenen euro’s steun van overheid

Alle 25 Belgische voetbalclubs uit 1A en 1B konden genieten van het uitstel van RSZ-betalingen tot 15 december 2020. In totaal 21 van deze 25 clubs hebben voor één of meerdere van hun ondernemingsnummers ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van het uitstel van RSZ-betalingen (voor het eerste en tweede kwartaal van 2020).

Voor de 21 voetbalclubs die van het uitstel gebruikt gemaakt hebben, ging dit over 4.933.270,96 euro.

Voor het derde kwartaal van 2020 werd een andere maatregel door de regering getroffen dan voor het eerste of tweede kwartaal van 2020, namelijk de toekenning van ee compensatie in de vorm van een premie. Deze premie diende niet aangevraagd te worden door de betrokken werkgevers, maar werd hen toegekend. Alle 25 voetbalclubs uit 1A en 1B hadden recht op de toekenning van deze premie mits zij aan de voorzienevoorwaarden voldeden. Het totale bedrag aan compensatie die aan de 25 voetbalclubs werd toegekend, bedraagt 4.187.938,16 euro.

De vice-eersteminister en minister Vandenbroucke (sp.a) van Sociale Zaken en Volksgezondheid antwoordde dit op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Steven Matheï (CD&V).

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More