Belgische spionnen van Defensie lachen Vlamingen uit

Iedereen kent de burgerlijke Staatsveiligheid. Het is ook de enige burgerlijke geheime dienst van België. De militaire tegenhanger is de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht (ADIV) of SGRS, de afkorting van de Franstalige naam van de dienst Service Général du Renseignement et de la Sécurité.

Sinds kort heeft de ADIV met www.sgrs.be voor het eerst een eigen website. De keuze voor deze Franstalige naam is opmerkelijk. De meeste federale diensten hebben een verwijzing naar twee landstalen (Nl-Fr) in de omschrijving. De Staatsveiligheid heeft bijvoorbeeld vsse.be (veiligheid van de staat, sûreté de l’état). De militaire spionnen van Evere kozen dus voor de Franstalige naam.

Wie naar de Nederlandstalige versie van de site zelf gaat, merkt heel wat taalfouten. Zo wordt er gesproken over ‘contrôle’ in plaats van controle en ‘inlichting cyclus’ in plaats van inlichtingencyclus. Het is duidelijk dat de versie in het Nederlands een slechte vertaling is van de oorspronkelijk Franstalige versie.

De dienst valt onder de bevoegdheid van de Franstalige Ludivine Dedonder (PS), minister van Defensie.

De Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) is een van de twee Belgische inlichtingendiensten. Zijn opdrachten staan omschreven in de organieke wet van november 1998 over de Belgische inlichtingendiensten.

De ADIV maakt deel uit van het Ministerie van Landsverdediging en hangt in die hoedanigheid af van de financiële, menselijke en materiële middelen die aan Defensie worden toegewezen. De Dienst stelt zowel militair als burgerpersoneel tewerk.

Omdat de taken en bevoegdheidsdomeinen nauw aanleunen bij de militaire wereld wordt de ADIV doorgaans de militaire inlichtingendienst genoemd. Op die manier onderscheidt hij zich van zijn civiele evenknie, de Veiligheid van de Staat, waarmee hij (doorgaans) actief samenwerkt.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More