Belgische politici in het vizier van buitenlandse inlichtingendiensten

Sommige Belgische politici lopen door hun activiteiten in de kijker van buitenlandse inlichtingendiensten. De Belgische Staatsveiligheid (VSSE) ziet soms de naam van een politieke mandataris verschijnen, wanneer die in het vizier van een buitenlandse inlichtingendienst komt. De politici krijgen die informatie vervolgens door van de VSSE.

In dergelijke gevallen gaat het zonder twijfel om ‘bevriende’ diensten die ook beroep doen op de VSSE. Serge Lipszyc, voorzitter van het Comité I, wijst erop dat de wet betreffende de twee inlichtingendiensten VSSE en ADIV hen niet toestaat onderzoek te voeren naar Belgische politieke mandatarissen. Of de inlichtingendiensten zich strikt aan die wet houden, is een andere vraag. Het Comité I is belast met de controle op de activiteiten en de werking van de Veiligheid van de Staat (VSSE) en van de militaire tegenhanger Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV).

De VSSE zendt op gezette tijden in dat verband een rapport over aan de eerste minister en aan de minister van Justitie en aan het Comité I. Het Comité I heeft het daarom nodig geacht de wettelijkheid van de ingezamelde inlichtingen na te gaan. Het Comité I heeft in juli 2019 een werkwijze voorgesteld aan de bevoegde commissie in De Kamer.

Die werkwijze houdt in dat de door een buitenlandse inlichtingendienst geviseerde mandataris die in de VSSE-database is terechtgekomen, daarvan op de hoogte wordt gebracht. Over hoeveel Belgische politici het gaat, wordt niet meegedeeld door het Comité I. In eerdere besprekingen in De Kamer bleek dat het om een handvol politici gaat.

In tegenstelling tot de VSSE heeft de ADIV over die problematiek geen dienstnota aangenomen, voornamelijk wegens de uiteenlopende bevoegdheden tussen die diensten. 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More