België onderwerpt Europees ‘coronapaspoort’ aan 2 voorwaarden

Wilmès: "Er vindt nu discussie plaats over de vraag of een land zelf kan beslissen hoelang de immuniteit geldig is en vanaf welk niveau."

Kamerlid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) vroeg vandaag aan minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès wat de stand van zaken is inzake het Europees vaccinatiepaspoort. Volgens Wilmès is er nog veel werk. Dat vertelde ze vandaag in de Kamer.

Wilmès: “Wij (de federale regering, red.), maar ook de Commissie werken nog aan de voorbereidingen. U zult zich herinneren dat er in het begin van dit proces over een Green Pass werd gesproken. Dat lijkt dan te gaan om een paspoort, een manier om te kunnen reizen. Wij hebben onmiddellijk gezegd dat het geen paspoort of een reisdocument kan zijn. Het kan wel een certificaat zijn dat geharmoniseerd is tussen de verschillende staten.”

“Dit is een belangrijke stap in de goede richting omdat men vandaag toch een bewijs van een PCR-test moet hebben als men naar een ander land gaat. Elk land heeft ook zijn eigen manier om de quarantaine te laten gelden. Dus een geharmoniseerd certificaat: ja, een paspoort: neen. Dat is een eerste heel duidelijk standpunt van België.”

Wilmès nog: “Een tweede standpunt van België, waarvoor wij in België en Europa altijd hebben gepleit, is dat vaccinatie geen verplichting mag zijn. Als men de operationalisering linkt aan een fundamentele vrijheid, dan betekent dat de facto dat de vaccinatie verplicht is. Voor ons is dat een zeer belangrijk punt.”

“Dit geharmoniseerd certificaat moet ons helpen om beter en gemakkelijker te kunnen reizen, maar het mag geen verplichting tot vaccinatie zijn. Wij zijn hierover nog in overleg. Wij wachten de vooruitgang ter zake van de Commissie af. Er zijn heel veel vergaderingen en gesprekken over dit certificaat omdat men dit graag voor de zomer wil gebruiken. Als dat kan, is dat prima.”

“Ook de regering zal dit verwelkomen, maar enkel als het certificaat voldoet aan de twee voorwaarden die ik net heb besproken.”

“Een ander punt is de vraag wat er in het certificaat kan staan. De vraag of de houder gevaccineerd is, kan met ja of nee worden beantwoord, evenals de vraag of betrokkene een PCR-test heeft ondergaan, met daarbij uiteraard het negatief resultaat van die test, want anders reist men niet naar het land in kwestie. Ook is er discussie over de immuniteit. Daarover moet er nog gesprekken plaatsvinden, niet om vast te leggen wat er met immuniteit wordt bedoeld, maar wel omdat er nog vragen openstaan over bijvoorbeeld de duurtijd van de immuniteit. Er vindt nu discussie plaats over de vraag of een land zelf kan beslissen hoelang de immuniteit geldig is en vanaf welk niveau. Verschillende vragen zijn dus nog onbeantwoord.”

“Elk land kan zelf beslissen, aangezien de toegang tot een land tot de bevoegdheid van elk individueel land toekomt. Tevens kan elk land beslissen welke rechten er aan het certificaat worden verleend. Daarbij hoort de vraag of toekomende mensen onder bepaalde voorwaarden al dan niet in quarantaine moeten gaan, en zo ja, welke vorm die quarantaine moet aannemen. Dat is ook heel belangrijk met het oog op de reizen. Het is namelijk heel goed mogelijk dat dit zal gelden als voorbeeld voor de rest van de wereld, aangezien elk land geconfronteerd wordt met dezelfde problemen ten opzichte van de pandemie.”

“Tot slot, er vinden ook gesprekken plaats, weliswaar eerder binnen de landen zelf, over de vraag of het nuttig kan zijn om het certificaat ook voor binnenlandse aangelegenheden te gebruiken. Landen kunnen bijvoorbeeld aan houders van een certificaat in eigen land meer vrijheden geven. Onze regering is dat niet van plan, maar het onderwerp is wel aan de orde in het licht van de ontwikkeling van het certificaat.”

 

 

 

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More