België in gebreke gesteld door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft gisteren inbreukprocedures ingeleid tegen België en 23 andere lidstaten omdat zij de nieuwe EU-telecomregels niet hebben geïmplementeerd. Enkel Griekenland, Hongarije en Finland hebben dat op tijd gedaan.

Met het Europees wetboek voor elektronische communicatie wordt het Europese regelgevingskader voor elektronische communicatie gemoderniseerd. Daardoor hebben de consumenten meer keuzevrijheid en rechten, bijvoorbeeld dankzij duidelijkere contracten, kwaliteit van dienstverlening en concurrerende markten.

Verder wordt ervoor gezorgd dat communicatiediensten aan strengere normen voldoen, waardoor onder meer noodcommunicatie efficiënter en toegankelijker wordt. Bovendien hebben exploitanten baat bij regels die investeringen in netwerken met zeer hoge capaciteit stimuleren en bij een grotere voorspelbaarheid van de regelgeving, wat leidt tot meer innovatieve digitale diensten en infrastructuurvoorzieningen.

De termijn voor de omzetting van het wetboek in nationale wetgeving was 21 december 2020. Tot dusver hebben alleen Griekenland, Hongarije en Finland de Commissie ervan in kennis gesteld dat zij alle nodige maatregelen voor de omzetting van de richtlijn hebben vastgesteld en dat de omzetting dus is voltooid.

De Commissie heeft dan ook aanmaningsbrieven gestuurd aan België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden met het verzoek de nodige maatregelen vast te stellen en de Commissie daarvan in kennis te stellen. De lidstaten hebben twee maanden de tijd om te reageren.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More