België doet onvoorwaardelijk mee aan kapitaalverhoging van Afrikaanse Ontwikkelingsbank

De ministerraad keurde vrijdag op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (sp.a/Vooruit) een voorontwerp van wet goed tot inschrijving van België op de zevende algemene kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfDB).

De AfDB werd op 10 september 1964 opgericht. Het doel van deze multilaterale bank voor de financiering van ontwikkeling is bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van Afrika.

De bank is gevestigd in Abidjan (Ivoorkust). Volgens experts is de AfDB niet efficiënt en financiert te veel kleine projecten waardoor versnippering ontstaat. Een vraag is dan ook dat bij kapitaalverhogingen garanties gevraagd worden van de bank inzake toekomstig beleid. Dat is hier niet gebeurd. Het is een blanco cheque.

De goedkeuring van dit voorontwerp van wet bekrachtigt in feite de beslissing van de ministerraad van 11 december 2020 om namens België in te schrijven op maximaal 51.550 aandelen van elk 10.000 speciale trekkingsrechten (STR) in het kader van de zevende algemene kapitaalverhoging van de AfDB.

België heeft met de overmaking op 17 december 2020 van een Instrument of Subscription aan de Bank haar deelname aan deze kapitaalverhoging tijdig kunnen bevestigen en hierdoor alle aan haar toegewezen aandelen kunnen behouden. Dit document bevatte weliswaar de reserve dat de inschrijving en de betalingen afhankelijk zijn van een inschrijving van de bijdragen in de begroting en een parlementaire goedkeuring met de bedoeling een wettelijke basis voor de deelname te creëren.

In het ontwerp van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 werd voor deze kapitaalverhoging een vastleggingsbedrag opgenomen van 38.450.000 euro met een voorziene jaarlijkse vereffening van 4.807.000 euro op de basisallocatie over de periode 2021-2028. De voorwaarden vervat in het Instrument of Subscription zullen vervallen met een goedkeuring door het Parlement.


Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More