Beke pompt 1,25 miljoen euro in nieuwe zorgbehoevendheidsschaal BelRAI

De Vlaamse Regering, onder impuls van minister Beke, kende vrijdag 1,25 miljoen euro subsidie toe aan het Consortium Vlaams IT-platform BelRAI vzw voor de ontwikkeling en het onderhoud van een Vlaams IT-Platform BelRAI met BelRAI-applicaties.

De vzw werd in juli 2019 opgericht door de landsbonden van de mutualiteiten, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en Zorggezind vzw.

Het gaat om een gemeenschappelijk platform en applicaties voor de Diensten Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg (DGAT), diensten maatschappelijk werk (DMW) en de OCMW’s / Welzijnsverenigingen, met het oog op de uitrol van de BelRAI screener (juni 2021), het sociaal supplement (juni 2022) en de BelRAI Home Care en BelRAI Long Term Care Facility (juni 2023).

BelRAI laat toe een globale beoordeling te maken van een persoon zijn fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden. Het is een zorgbehoevendheidsschaal.

RAI staat voor ‘Resident Assessment Instrument’, een beoordelingsinstrument dat gestandaardiseerde informatie over de zorgbehoefte van de patiënt/gebruiker in een complexe zorgsituatie ter beschikking stelt van de zorgverlener, de voorziening en de overheid.

De mate van zorgbehoevendheid wordt voorlopig nog gemeten door middel van de KATZ-schaal. Daarbij wordt onderzocht in welke mate een oudere zich nog kan wassen, kleden en verplaatsen, of hij alleen kan eten en naar het toilet kan, en of hij al dan niet incontinent is. Op basis van die scores wordt hij in categorie O, A, B, C of Cd ondergebracht. In de toekomst zal die schaal worden vervangen door BelRAI, een digitaal meetinstrument dat veel nauwkeuriger screent hoeveel zorg en ondersteuning iemand nodig heeft


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More