Auto-avontuur Tom Boonen sputtert

Op de website van Iconic Cars lacht Tom Boonen je vriendelijk toe. Je hebt onmiddellijk zin om die Ferrari 488 Spider – Nero (670 pk godbetert) te kopen.

Probleem is natuurlijk dat de meeste mannen enkel kunnen dromen van een dergelijke wagen. En misschien is dat ook maar beter, want om die 670 paarden zonder ongelukken op de weg over te zetten, moet je al een zeer behendige chauffeur zijn.

Tom Boonen stapte ook in de firma met zijn vennootschap. Maar was dat wel een lucratief idee? In de laatste 2 boekjaren van Iconic Cars werd verlies geleden ten belope van in totaal een half miljoen euro. Hiermee werd het eigen vermogen van de vennootschap ook nog eens negatief. Ook de omzet viel terug.

De commissaris (die de boekhouding controleert): “Niettegenstaande de vennootschap aanzienlijke verliezen heeft geleden die de financiële toestand van de vennootschap aantasten, is de jaarrekening opgesteld in de veronderstelling van voortzetting van haar activiteiten. Deze veronderstelling is slechts verantwoord in de mate dat de vennootschap verder op de financiële steun van haar moedervennootschap kan rekenen of beroep kan doen op andere financieringsbronnen.”

Kortom: er zal vers geld nodig zijn.

(Thierry Debels)

 
 
 
 
 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More