Audit Vlaanderen vond diverse onregelmatigheden bij de VRT

Audit Vlaanderen heeft twee auditrapporten gemaakt over de VRT na melding van onregelmatigheden bij de organisatie.

Op 29 maart 2017 werd een eerste forensisch auditrapport over de VRT gepubliceerd door Audit Vlaanderen. Een forensische audit onderzoekt specifiek of er fraude is in een bepaalde organisatie. De aanzet tot een forensische audit is een melding of een aanwijzing bij een audit of bij toezicht.

Het auditrapport wordt aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC) of aan het parket bezorgd door Audit Vlaanderen wanneer een forensische audit strafrechtelijke inbreuken aan het licht brengt.

De audit werd opgestart nadat de VRT Audit Vlaanderen op de hoogte had gebracht over mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot de aankoop, de registratie en het gebruik van laptops en desktops.

Ruim twee jaar later werd een nieuw forensisch auditrapport gemaakt (op 7 mei 2019 meer bepaald). Deze audit werd opgestart na een melding door de dienst Interne Audit van de VRT aan Audit Vlaanderen. De melding betrof mogelijke onregelmatigheden met betrekking tot GSM-transacties en transacties op simkaarten van de VRT.

Audit Vlaanderen stelde in beide forensische auditrapporten effectief onregelmatigheden vast volgens het antwoord van minister Dalle. De betrokken bedrijfsprocessen vertoonden volgens bevoegd minister Dalle ‘tekortkomingen in de organisatiebeheersing, waardoor de onregelmatigheden zich konden voordoen.’Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More