Audit vindt disfuncties bij lokale besturen in Vlaanderen

Op een vergadering op 17 december 2020 van het auditcomité van de lokale besturen werd gesteld dat “op strategisch en operationeel niveau disfuncties werden vastgesteld”. Hieruit kan volgens een persoon aanwezig op die vergadering wel worden geleerd en kan ook worden bijgestuurd.

Een persoon vraagt of men een idee heeft van de financiële impact van de vastgestelde disfuncties, zoals de omvang van de niet-inkohiering. Een andere persoon antwoordt dat Audit Vlaanderen hier geen uitspraak over kan doen. “Dat was ook niet het voorwerp van de audit.”

In fiscaal recht is de inkohiering de fase in de procedure van het heffen en innen van belastingen, met name de rechtshandeling waardoor de belasting door de belastingplichtige definitief verschuldigd wordt. Door een niet-inkohiering loopt de (lagere) overheid zoals een stad of gemeente inkomsten mis. Het gaat om een disfunctie (op operationeel en/of strategisch vlak).

Audit Vlaanderen verrichtte in 2020 een thema-audit geldmiddelen en een interbestuurlijke audit leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten. In de vergadering wordt niet verduidelijkt of de disfuncties – en dan meer bepaald het probleem van niet-inkohiering – gevonden werden in deze audits. Aangezien de vergadering die dag over de lokale besturen ging, is het wel zeker dat het om een Vlaamse gemeente of stad gaat. Een disfunctie betekent letterlijk het slecht functioneren van een dienst.Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More