Antwerpse subsidie van 18.102 euro aan LGU Academy voor danslessen op het Kiel

Midden juni 2018 keurde het Antwerpse college van burgemeester en schepenen een afsprakennota met LGU Academy goed. De uitvoerder ontvangt 18.102 euro. De afsprakennota ging in op 16 mei 2018 en eindigde op 16 juli 2018.

De afsprakennota kadert in de uitvoering van A’rea 2020 op het Kiel, zoals goedgekeurd – onder de voormalige nomenclatuur “Antwerp Children’s Zone” – door het college op 23 december 2016 (jaarnummer 11187).

Het Kiel is een wijk in district Antwerpen van de gelijknamige stad Antwerpen, net ten zuiden van het stadscentrum. Bedoeling is om activiteiten te leveren met een bijdrage aan de leertijduitbreiding op het Kiel, zoals volgend uit de prioriteiten van A’rea 2020 op het Kiel.

De uitvoerder voorziet in een aanbod van 6 lesgroepen Urban Dance en/of Urban Sports, verspreid over minimum 3 en maximum 4 scholen, waarbij aan elke groep gedurende 7 weken één les (90 minuten) per week gegeven wordt.

LGU Academy vzw biedt een naschools programma aan met diverse disciplines voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 30 jaar: Urban Dance, Urban Music, Urban Media, Urban Sports (freerunning & tricking) en Urban Dreamers (voor jongeren die van hun droom realiteit willen maken). Sinds 2009 bereikte de organisatie al meer dan duizend jongeren, stadsjongeren die een reflectie zijn van onze samenleving. Zowel in etnie, cultuur, religie en in socio-economische achtergrond. Jongeren met de sterkste en zwakste schouders komen er thuis omdat ze één voor één naar waarde geschat worden. Met de slogan ‘We invest today in the people of tomorrow’ tracht Sihame El Kaouakibi alle actoren in onze samenleving te enthousiasmeren en responsabiliseren om te geloven in de nieuwe generatie, die zij ziet als ons meest kostbare kapitaal. Door middel van een positief bindmiddel, PASSIE, tracht LGU Academy vzw jongeren bij elkaar te brengen en het beste in hen naar boven te halen.

De afsprakennota werd ondertekend door Sihame El Kaouakibi.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More