Annelies Verlinden: “Ik ben de minister van Democratische Vernieuwing”

“Oh ironie, dit gaat de verkeerde kant uit.”

Gisteren verkondigde minister van Binnenlandse Zaken (en van Democratische Vernieuwing) Annelies Verlinden (CD&V) zonder blikken of blozen aan dat het “een goede dag was voor de democratie.” Daar moesten ze bij N-VA even van gaan zitten, en zij waren niet de enigen.

Uitgerekend Annelies Verlinden – de vrouw die niet democratisch verkozen is – de minister die keer op keer geniepig ministeriële besluiten publiceerde in het Staatsblad en de burgers niet inlichtte om “ze niet ongerust” te maken en daarmee telkens het parlement passeerde – komt vertellen dat ze de minister van de grote democratische vernieuwing is? Il faut le fair. “Dit gaat de verkeerde kant uit“, was de reactie van Peter De Roover (N-VA). Zijn partij had eerder een crisiswet ingediend en had gevraagd om die hoogdringendheid te verlenen zodat het volgende week in commissie zou kunnen behandeld worden, maar de vraag werd routinematig door de meerderheidspartijen afgewezen. De Roover vreest dat met de nieuwe wet het parlement bij een crisistoestand op de achterbank gezet, terwijl de regering het stuur, het gaspedaal én de rem bedient. Gaan we straks het Frans model moeten slikken – waarover we op 23 december in P-magazine schreven – waarbij mensen die zich niet laten vaccineren, ook niet meer met de auto mogen rijden?

Om de verontwaardiging te motiveren, publiceerde N-VA op haar website het verschil tussen de pandemiewet van de regering De Croo en de crisiswet van N-VA.

Pandemiewet regering De Croo Crisiswet N-VA
Enkel voor epidemische noodsituatie Voor elke crisistoestand
Afkondiging per KB, bekrachtigd door de Kamer Crisistoestand bij wet, op initiatief regering of kamer
Delegatie (volmacht) aan de minister van binnenlandse zaken om de nodige maatregelen te treffen (met opsomming) Geen delegatie aan de regering, behalve voor max. 7 dagen bij urgentie
Maatregelen (nachtklok, samenscholingen, sluiten grens, sluiten ondernemingen, …) worden niet voorgelegd ter goedkeuring aan de Kamer, die ze desgewenst achteraf binnen 10 dagen kan opheffen Maatregelen worden voorgelegd ter goedkeuring aan de Kamer die binnen 7 dagen oordeelt
Geen debat, noch mogelijkheid tot aanvulling of verbetering vooraf door de Kamer Volwaardig Kamerdebat
 

Maatregelen kunnen niet worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof

Maatregelen – bekrachtigd als wet – kunnen door burgers worden voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof
Geen adviezen Rad Van State Adviezen in urgentiemodus van Raad van State
Volmachtenwet Alternatief voor volmachtenwet
Strafbepalingen worden voorzien Geen strafbepalingen, want geen concrete maatregelen die bij voorlegging aan Kamer worden beoordeeld
Maandelijks verslag (=?) aan de Kamer over de maatregelen Kamer beslist over de te nemen maatregelen

 

Commentaar lijkt ons overbodig.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More