Angolese man moest in 2016 België verlaten (maar is vandaag nog steeds illegaal in ons land)

Een Angolese man vroeg asiel in ons land aan op 7 december 2015. Op 28 maart 2016 werd een beslissing tot weigering van verblijf genomen met bevel om het grondgebied te verlaten, aangezien Portugal bevoegd was voor het behandelen van de asielaanvraag.

Concreet moest de Angolees dus België verlaten en diende hij zich aan te bieden bij de bevoegde autoriteiten van Portugal. Hij verkoos evenwel geen gevolg te geven aan het bevel om het grondgebied te verlaten, hem betekend op 28 april 2016. De Angolees koos er zelfs voor om niet naar Portugal te gaan, maar om op dat moment illegaal in België te blijven.

Ruim vier jaar later is de Angolees nog steeds in België. Opnieuw krijgt hij een bevel om het grondgebied te verlaten, deze keer op 26 juni 2020. De hardleerse Angolees verkoos echter opnieuw geen gevolg te geven aan dit bevel om het grondgebied te verlaten en verblijft sindsdien nog steeds illegaal op het grondgebied.

De Angolees gaat niet akkoord met de beslissing en dient zelfs een verzoekschrift in bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) op 6 november 2020 om de uitwijzing aan te vechten. De Raad verwerpt via arrest nr. 248 404 van 28 januari 2021 dit verzoekschrift. Of de illegale Angolees hiermee België zal verlaten is verre van zeker.
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More