Anderhalf miljoen euro om 90.000 kinderen via SportKompas te testen

SportKompas is een sportoriëntatie-tool voor kinderen tussen 8 en 10 jaar. Op basis van wat een kind leuk vindt (I Like module) en aan de hand van fysieke oefeningen (I Do module) kan elk kind ontdekken welke sport het best bij hem past. Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om in de komende vier jaar zo’n 90.000 kinderen te testen en gericht te oriënteren naar de sportclubs in de buurt.

In dit kader kent de Vlaamse Regering 863.000 euro subsidie toe aan Sportwerk Vlaanderen vzw en 495.000 euro aan SportaMundi vzw voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Sportwerk Vlaanderen vzw staat in voor het afnemen van SportKompas-testen bij kinderen in de basisscholen (derde en vierde leerjaar). SportaMundi vzw verzorgt het onderhoud en de doorontwikkeling van de platformen en websites om de SportKompas-testen en -analyses optimaal te kunnen uitvoeren.

Het I DO luik bestaat uit 14 beweegoefeningen die de vaardigheden van elk kind meten, zoals lenigheid, kracht, evenwicht, coördinatie en uithouding. Daarnaast worden ook de lengte en het gewicht vastgesteld.

De I DO testen kunnen worden georganiseerd door een individuele school, door een scholengroep of door de sportdienst van een gemeente. De organisatie gebeurt onder begeleiding van een SportKompas Coördinator die binnen de scholengroep of gemeente wordt aangesteld.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden veel sportclubs geconfronteerd met beperkingen in hun activiteiten. Dit heeft in vele gevallen financiële gevolgen en heeft dus ook een negatieve invloed op hun werking en ledenaantal. Om de toeleiding naar de lokale sportclubs te stimuleren, is het belangrijk dat jongeren opnieuw de weg vinden naar de sportclub.

Een gerichte oriëntatie via het afnemen van SportKompas-testen kan een extra stimulans zijn.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More