Analysefiches bij cel Radicalisme van DVZ over ‘specifieke organisaties’

In 2016 werd er bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een cel Radicalisme opgericht om migranten die de vluchtelingenstatus aanvragen aan een veiligheidsonderzoek te onderwerpen.

De risico’s die er aan de komst van dergelijke kandidaten op ons grondgebied verbonden zijn en de complexiteit van de dossiers vereisen een alomvattende aanpak en een snelle respons. Kamerlid Philippe Pivin (MR) stelde hierover vrijdag een mondelinge vraag aan de Staatssecretaris in de bevoegde Commissie van De Kamer.

Sammy Mahdi: “De ambtenaren van de cel Radicalisme van de Dienst Vreemdelingenzaken hebben bij de Veiligheid van de Staat, de ADIV, OCAD en de federale politie opleidingen gevolgd. Afhankelijk van de dossiers die ze behandelen, volgen ze ook ad-hocopleidingen.”

“De cel Radicalisme van de Dienst Vreemdelingenzaken onderhoudt nauwe banden met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. In het kader het Plan R zit ze een werkgroep over asiel en migratie voor, waarin de migratiediensten en de inlichtingen- en veiligheidsdiensten vertegenwoordigd zijn. Ze neemt ook deel aan andere werkgroepen in verband met het Plan R.”

Mahdi tot slot: “OCAD evalueert de activiteiten die in het kader van dat plan plaatsvinden. Naast de opvolging van de vergaderingen en de individuele dossiers stelt de cel Radicalisme analysefiches op ter ondersteuning van de werkzaamheden van de interne diensten van de Dienst Vreemdelingenzaken, met name om deze te sensibiliseren voor specifieke organisaties en de thematische analyses van de werkgroep van het Plan R.” Over welke ‘specifieke organisaties’ het gaat, vertelde Mahdi niet.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More