Almaci maakt zich zorgen over de biggetjes in Vlaanderen

Het gebeurt niet zo vaak dat we een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Meyrem Almaci (Groen) tegenkomen. De voorlaatste vraag dateert al weer van midden 2020. En in totaal vonden we een tiental schriftelijke vragen. Daarmee zal ze zeker geen record breken. Haar laatste vraag dateert van een paar weken geleden en gaat over het lot van de biggetjes in Vlaanderen.

Almaci: “In de beleidsnota Dierenwelzijn wordt aangegeven dat een verbod op het niet verdoofd castreren van biggen om economische redenen onmogelijk is. Chemische castratie met Improvac wordt nu bij ongeveer 40% van het biggenbestand toegepast, maar zou niet door al onze handelspartners als veilig worden bevonden.”

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter dat de zogenaamde berengeur bij niet-gecastreerde varkens slechts voorkomt bij ongeveer 4% van de beren en kan gedetecteerd worden aan de slachtlijn. In de buurlanden wordt al bewezen dat de reeds bestaande opsporingsmethodes het castreren van biggen grotendeels overbodig maakt, waardoor uiteraard veel onnodig dierenleed voorkomen wordt.”

Almaci wil weten of er er onderzoeken lopende zijn naar (farmaceutische) detectiemogelijkheden. “Zo ja wanneer worden de resultaten verwacht? Zo neen, plant de minister dergelijke onderzoeken in de nabije toekomst?”

Bevoegd minister Weyts (N-VA) moet ontkennend antwoorden: ” Er zijn in Vlaanderen geen lopende onderzoeksprojecten meer naar detectiemethoden van berengeur. Ik heb in 2016 nog een project terzake van de UGent financieel ondersteund, maar jammer genoeg heeft dat niet geleid tot bruikbare resultaten, in hoofdzaak omdat de gebruikte software niet krachtig genoeg bleek voor een implementatie in de praktijk. Het onderzoek is na afloop in het Verenigd Koninkrijk verdergezet door de Vlaamse onderzoeker. Indien er zich nieuwe onderzoeksvoorstellen aandienen wil ik zeker met veel belangstelling bekijken of die in aanmerking komen voor ondersteuning.”
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More