Albert en Paola wijzigen huwelijkscontract opnieuw

Koning Albert en koningin Paola hebben hun huwelijkscontract opnieuw gewijzigd. In een recente publicatie in het Staatsblad verscheen een bericht van wijzigingsakte van de notaris.

Echtgenoten kunnen tijdens het huwelijk hun huwelijksstelsel aanpassen, of zelfs volledig veranderen. Daarvoor zal de notaris een dergelijke wijzigingsakte opstellen. Een verwijzing naar die Franstalige wijzigingsakte werd onlangs dus in het Staatsblad gepubliceerd zoals dat voor alle burgers hoort. De informatie is ook openbaar en door elke burger te consulteren wat overigens de bedoeling is van een publicatie in dat Staatsblad.

Opvallend is dat Albert en Paola voor een andere notaris kozen dan bij de vorige wijzigingen in 2015. Dat jaar hebben Albert en Paola hun huwelijkscontract zelfs twee keer gewijzigd.

In de laatste wijzigingsakte werd (opnieuw) teruggekeerd naar het stelsel van de (zuivere) scheiding van goederen. In dat stelsel van scheiding van goederen blijven de echtgenoten financieel volledig onafhankelijk van elkaar. De inkomsten van de echtgenoten blijven van elkaar gescheiden.

In een stelsel van scheiding van goederen bestaan er slechts twee vermogens: de eigen vermogens van de echtgenoten. In dit stelsel bestaat er géén gemeenschappelijk vermogen. Het ontbreken van een gemeenschappelijk vermogen betekent niet dat de echtgenoten niets samen kunnen bezitten. De goederen die ze samen bezitten, zijn echter niet “gemeenschappelijk”, maar in “onverdeeldheid”.

De nieuwe recente wijziging kan uiteraard een verband hebben met de uitkomst van de rechtszaak van Delphine.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More