AIVD: jihadistisch terrorisme blijft grootste dreiging voor samenleving

Het Nederlandse AIVD heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is een Nederlandse geheime dienst die zich onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezighoudt met de binnenlandse veiligheid en inlichtingen op civiel gebied uit het buitenland verzamelt.

De AIVD ontstond in 2002 uit de vroegere Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en is sinds 2007 gevestigd in Zoetermeer. De militaire tegenhanger van de AIVD is de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD).

Volgens de AIVD blijft het jihadistisch terrorisme de grootste directe dreiging voor de Nederlandse samenleving. Door corona waren jihadisten weliswaar meer aan huis gebonden. Hun zichtbaarheid nam af. De AIVD: “Maar we blijven daar als dienst heel scherp op. Juist ook omdat de internationale situatie de situatie in Nederland sterk beïnvloedt. Een opleving of aanslag van ISIS of een nieuw strijdgebied kan jihadisten in Nederland zomaar mobiliseren waardoor de dreiging toeneemt.”

De AIVD werkt samen met de Belgische Staatsveiligheid VSSE. Het rapport van de AIVD zal er goed gelezen worden aangezien onze vrije samenleving blootgesteld is aan dezelfde jihadistische dreiging.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More