Agentschap Integratie en Inburgering eindigde 2020 in het rood

Het Agentschap Integratie en Inburgering (ook: AgII) is een privaatrechtelijke (ook: private) stichting en werkt volgens het Europees stelsel van nationale en regionale rekeningen.

Het Agentschap werd juridisch eind 2013 opgericht en ontstond feitelijk als een fusie van verschillende diensten en organisaties die actief zijn in Vlaanderen op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands.

Aangezien het agentschap een private stichting is wordt winst of verlies gemaakt. Boekjaar 2020 werd met verlies afgesloten.

In 2020 werd ook 107.306,41 euro uitgekeerd aan remuneraties voor het bestuur. Bestuurder Wouter Van Bellingen kreeg 6.304,60 euro, Darya Safai 209,04 euro.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More