Afdeling Opgroeien van Vlaamse overheid krijgt rode kaart

Het ‘Agentschap’ Opgroeien van de Vlaamse overheid kreeg onlangs een doorlichting. Opgroeien bundelt de krachten van Kind en Gezin, Jeugdhulp en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Opgroeien wordt op die manier gestructureerd vanaf januari 2020.

Er vond meer bepaald een audit plaats van het proces uitbetaling van de prestatievergoedingen van de consultatiebureau-artsen bij die afdeling Opgroeien (rapport auditopdracht 1901 025).

Volgens het rapport is “er ruimte voor verbetering aanwezig”. Tijdens een bespreking van de reacties op het rapport werd vastgesteld dat het management van het ‘agentschap’ de rode kleur wel “misleidend” vindt.

Een persoon aanwezig op die vergadering stelt dat de rode kleur toch “verantwoord is”. De persoon verwijst naar de vaststellingen opgenomen in de auditfiche in het rapport. “Er is nood aan duidelijke afspraken en richtlijnen inzake informatiebeheer”. Die persoon meldt dat de verantwoordelijken van Opgroeien daar ook “inspanningen voor willen doen”.

Een andere persoon op die nabespreking geeft mee dat het “een vrij nieuw proces betreft”, wat deels een verklaring is voor “de verbeteringsmarge die er vandaag is”.

De voorzitter vindt de kleurencodes nuttig. Rood betekent dat er dringend actie nodig is. Een andere persoon vraagt of er een verklarende tabel wordt gegeven bij die kleurencode rood. Een medewerker stelt dat de risicocontrolematrix met de evaluatie van de controledoelstellingen dit weergeeft. “Dit is echter geen wiskundige berekening. Men moet immers alle interne beheersmaatregelen in de verschillende subprocessen evalueren in relatie tot de controledoelstellingen van het proces alvorens globaal een uitspraak te doen over de risicobeheersing van het proces.”

Op basis van deze evaluatie en na bespreking van de auditbevindingen in het auditteam wordt de afweging gemaakt voor het formuleren van aanbevelingen en/of verbeterpunten. De kleureninschatting wordt gemaakt conform de legende opgenomen in het rapport.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More