Advocate van Facebook geflikkerd omwille van corona-opiniestuk

Alles over corona oplijsten, en hier conclusies uit trekken? Keihard verboden!

Carine Knapen is sinds 1991 advocaat aan de Brusselse balie. Ze heeft ook een mandaat als vertegenwoordiger van de Balie van Brussel in de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse balies. Sinds het begin van de coronacrisis, staat ze ook kritisch tegenover alle maatregelen die we moeten volgen.

Enkele dagen geleden postte ze een opiniestuk: ‘Corona is geen complot’. Het leverde haar een tijdelijke Facebook-ban op. We halen er de strafste stukken uit, het hele stuk vind je nog wel op d’r blog.

Onafhankelijke kritische geesten worden tegenwoordig allemaal onder de noemer ‘complotdenkers’ geplaatst. Iedereen die iets anders denkt of zegt dan de lijn die de overheid uitgetekend heeft is een complotdenker. Weinigen weten echter wat deze termen precies betekenen. Tijd dus voor een analyse.

Een complot is een geheime samenwerking tussen mensen met een kwaadaardig doel. De nadruk ligt op het geheime karakter van de operatie.

Een theorie is een geheel van denkbeelden en hypothesen die met elkaar in verband gebracht worden om iets te verklaren. Alles wat vandaag vaststaande wetenschap is, is ooit begonnen met een idee, een theorie.

Een complottheorie is een vermoeden over het bestaan van een geheime samenzwering. Wie een complot vermoedt, zal alles in het werk stellen om de samenzwering te bewijzen en op zijn pad andere gelijkgestemden ontmoeten die hetzelfde vermoeden delen. Ze leggen alle verzamelde bewijzen – die zijn er altijd – naast mekaar, analyseren ze en trekken er hun conclusies uit.

De conclusies kunnen juist of fout zijn.

Een ‘historische samenzwering’, is een complot waarvan bewijs bestaat. De meest gekende historische samenzweringen zijn de moord op Julius Caesar en de mislukte poging om Adolf Hitler ten val te brengen. Dat staat vast. Het is bewezen en publiek kenbaar gemaakt.

99 procent van de complotten blijven geheim. Af en toe lekt een geheime samenzwering uit omdat een betrokkene slordig omspringt met bewijsmateriaal, of omdat een klokkenluider de stilte doorbreekt en explosieve bewijzen naar buiten brengt.

Snowden is daar een goed voorbeeld van. Zonder hem zou de wereld nooit weet hebben gehad van de spionage-activiteiten van NSA die wereldwijd alle online-communicatie bewaakt en opneemt met het computerprogramma PRISM, waar veel betrokkenen vrijwillig aan meewerken.

Andere samenzweringen worden na onderzoek bewezen maar niet kenbaar gemaakt aan het publiek. Men denke dan bijvoorbeeld aan de aanslag op JFK. Het is al lang geweten wie hem vermoord heeft en waarom. Het dossier is ‘top secret’ verklaard gedurende 50 jaar. Deze periode is verstreken, maar toch is de informatie nog niet publiek gemaakt, wellicht omdat een aantal actoren nog leven of omdat de wereld de schande niet aankan.

De wereld staat bol van geheime complotten, die al dan niet succesvol zijn geweest. Gekonkel is van alle tijden en situeert zich op alle niveau’s. Maak u daar geen illusies over.

Daarnaast bestaan er ook tal van samenwerkingen tussen diverse grootmachten en overheden die niet geheim zijn, maar open en bloot voorbereid en uitgevoerd worden en waaraan gewoonlijk vier categorieën personen en belangengroepen actief meewerken.

De eerste categorie zijn zij die weten en willen meewerken omdat ze er aan verdienen, de tweede categorie zij die weten en moeten omdat ze onder druk gezet worden, de derde categorie zijn zij die weten en zich schikken omdat ze bang zijn voor repressailles als ze niet meewerken zoals bijvoorbeeld een ontslag en de vierde en belangrijkste categorie zij die niet weten, geen inzicht hebben en tegen beter weten in handelen in de overtuiging dat ze meewerken aan een goede zaak.

Is het coronadebacle een complot? Neen, zeker niet. Wat er zich achter de schermen afspeelt, is niet geheim. Alles, van het eerste tot het laatste, staat neergeschreven en is publiek consulteerbaar.

Het enige dat u moet doen is… lezen om te begrijpen dat corona slechts een middel is dat aangegrepen wordt om een sinds lang uitgewerkt plan in versneld tempo uit te voeren.

George W. Bush, John Kerry, Bill Clinton, Obama, Hilary Clinton, Joe Biden, Justin Trudeau, President Xi Jinping, Charles Prince of Wales, Boris Johnson, Klaus Schwab… hebben al ontelbare keren gesproken over the new world order maar niemand luisterde, niemand besteedde er aandacht aan.

Over the great reset hebben ze ook allemaal de mond vol.

De voorzitter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, heeft er zelfs een boek over geschreven waarin hij haarfijn uitlegt hoe hij de 4IR (4de industriële revolutie) ziet, hoe hij de wereld wil onderwerpen aan nieuwe regels waarbij het volk geen vrijheden meer heeft. The Great Reset staat vandaag zelfs op de homepage van het World Economic Forum.

En wat lezen en horen we? “we’ll never go back to normal”, “forced transition”, “no more privacy”, “reset all aspects of society”, “redefine what it means to be human”, “mandatory brainscans”, “a world full of drones offers a world of opportunity”….

Is Klaus Schwab een losgeslagen gek? Wellicht wel, maar hij staat niet alleen met zijn gedachtengoed.

Is Klaus Schwab een los geslagen gek? Wellicht wel ja, maar hij staat niet alleen met zijn gedachtengoed. Veel lidstaten van de VN voeren het Great Reset plan uit en en spreken zelfs identiek dezelfde woorden. Ik denk dan aan de vele keren dat sinds de aanvang van corona de volgende zin uit vele monden gerold is:

“we must not miss this unique narrow window of opportunity for a great reset”.

Het is op beeld vast gelegd. Je ziet en hoort het ze zeggen.

Wees maar zeker dat ze de gelegenheid aangrijpen om de ‘great reset’ in snel tempo erdoor te duwen.

Alle volkeren worden geconditioneerd. Wat minder dan een jaar geleden nog ondenkbaar was, is vandaag een vaste realiteit. De wereld is op een paar maanden tijd volledig gedigitaliseerd. Telewerken is de norm geworden. Fysieke vergaderingen zijn vervangen door Zoom-meetings. Indien u denkt dat dit slechts een tijdelijk fenomeen is, vergeet het maar. Er zijn duidelijke indicaties dat dit ook in de toekomst eerder de regel dan een uitzondering zal zijn. In Justitie zullen videozittingen verankerd worden in een wet. Er wordt zwaar geïnvesteerd in de digitalisering, ook op vlak van onderwijs. Dit doe je niet voor een probleem dat tijdelijk is.

De wereld heeft in het verleden al meer dan eens een epidemie of pandemie doorsparteld, zonder dat er ooit een haan naar gekraaid heeft. Na een paar maanden verdween het virus even snel als het gekomen was. Nu wordt ons verteld dat het virus nooit zal weggaan, wat tegen elke wetenschappelijk logica en een vaste historische praktijk in druist maar… het gaat toch binnen als zoete koek.

PCR-testen en mondmaskers zijn ons dagelijks brood geworden. Het is al zodanig ingeburgerd dat wie de regels niet correct volgt, beschouwd wordt als een outcast, gestalkt wordt door contact tracers, beboet wordt met absurd hoge boetes en met de vinger gewezen door mede-burgers, met een verkliksysteem als toemaatje voor de rebellen die zich niet schikken en de politie die zonder huiszoekingsbevel bij u kan binnen vallen om te controleren of u de bubbel wel respecteert. De democratie verwordt tot een politiestaat waar regelzucht en controle de overhand heeft.

De hernieuwde sluiting van de horeca, de cultuursector, sport-en hobbyclubs, kapsalons, welness- en beauty centra, de niet-essentiële winkels, het verbieden van de verkoop van niet-essentiële goederen in winkels die wel toegankelijk zijn voor het publiek en waar veel winkelkarren mekaar kruisen; het beperken van de bubbels, de lockdown in de lockdown met de vele verplichte zelfisolaties wegens positief getest of… niet getest maar wel contact gehad met een positief geteste persoon, de absurde avondklok van 22 u tot 5 u….

Zonder corona zou het land al lang op zijn kop gestaan hebben maar nu pikken we het allemaal, want het is voor ons bestwil…. zeggen ze. Door… corona.

En het is helaas niet voor even. We worden al maandenlang mentaal voorbereid op wat nog gaat komen.

Er is ons evenzo al herhaaldelijk gezegd dat vaccineren niet betekent dat de maatregelen waaronder de mondmaskerplicht en de afstandsregel zullen afgeschaft worden omdat niet zeker is dat de vaccins zullen werken en hoe dan ook 70 procent van de bevolking 2 keer moet ingeënt zijn. En kijk, ook dit wordt geaccepteerd wegens…. corona.

A unique narrow window of opportunity for a great reset.

 
 
Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More