Administratieve onvolkomenheden bij FOD Buitenlandse Zaken

Het Rekenhof heeft een selectie van overheidsopdrachten onderzocht die de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (hierna de FOD) in 2018 en 2019 plaatste.

Hierbij ging het Rekenhof na of de FOD de overheidsopdrachten rechtmatig en overeenkomstig de regelgeving plaatste en uitvoerde. Het Rekenhof analyseerde ook de interne beheersing van de aankopen van de FOD.

Het Rekenhof selecteerde 50 dossiers, voor afgerond 10,7 miljoen euro, uit 400 kredietvastleggingen voor in totaal zowat 35 miljoen euro (inclusief btw).

Het Rekenhof vond heel wat tekortkomingen. In één dossier van diensten van 196.000 euro publiceerde de FOD geen aankondiging van gegunde opdracht in het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie. Het Rekenhof hierover: “Deze tekortkoming schaadt de transparantie van de gevolgde gunningsprocedure.”

In vier dossiers (voor in totaal 672.000 euro) kon het Rekenhof ook de overeenstemming tussen de offertes en de facturen niet nagaan, “omdat de gegevens daarvoor ontbraken op de facturen”.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More