Acht miljoen euro federaal geld om BLM en dekolonisatie op agenda te plaatsen

Het wetsontwerp houdende de derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 is neergelegd in de Kamer.

In het wetsontwerp van de federale regering staan enkele opvallende wijzigingen. Zo wil die federale overheid een georganiseerde civiele maatschappij ‘die zich inzet voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zowel in de ontwikkelingslanden als in België’.

Voor de post B.A. 14 54 28 33 00 30 (betoelaging van ‘Kleur bekennen’) is extra geld voorzien. Het gaat om een nieuwe beleidslijn op het vlak van sensibilisering. Doel is meer aandacht te besteden aan het wereldburgerschap en de vorming hiervoor te versterken.

De budgetverhoging is bedoeld om – zoals in het verleden – een vierjarig programma vast te leggen dat langetermijndoelstellingen kan bepalen, ten belope van 8 miljoen euro met een jaarlijkse vereffening van 2 miljoen euro.

Opmerkelijk is dat de vastleggingskredieten dit jaar wel al met 5 miljoen euro verhoogd werden. De vereffeningskredieten gingen met 500.000 euro de hoogte in.

Kleur Bekennen organiseert gratis nascholingen over allerlei mondiale thema’s. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is bevoegd.

Op 1 september 2019 groeide Kleur Bekennen uit tot Kruit, het kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie in Nederlandstalig België.

Kruit is een programma gefinancierd door de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking. Het programma werd in 1997 opgericht door voormalig Staatssecretaris Reginald Moreels onder de naam Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur en maakt sinds 1999 deel uit van het Belgisch Ontwikkelingsagentschap Enabel.

Waar Kleur Bekennen zich voordien vooral richtte op educatief aanbod en dienstverlening naar scholen, positioneert Kruit zich nu als een ondersteunend expertisecentrum voor de sector. Een thema dat prominent aanwezig is, is het thema van dekolonisatie.

Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More