Absenteïsme bpost naar 8 procent

Het ziekteverzuim of absenteïsme bij bpost is al jaren een groot probleem. Er werd wel een actieplan voorbereid waarbij werknemers die vaak ziek zijn van nabij gevolgd worden.

Het absenteïsme bij bpost in 2015 bedroeg volgens de bevoegde minister De Sutter 6,85%. In 2019 was het al 7,96%. Een stijging van ruim een procentpunt. Op zowat 25.000 werknemers maakt een procentpunt wel een groot verschil.

De cao (collectieve arbeidsovereenkomst) afgesloten voor 2019-2020 bevat volgens minister De Sutter een aantal maatregelen die het welzijn van de medewerkers moeten verhogen. Zo engageerde het bedrijf zich om extra inspanningen te doen op het vlak van rekrutering om tijdig voldoende mensen te vinden om werkdruk en stress te vermijden, zware uitreikingsdiensten te verlichten of als ondersteuning tijdens piekperiodes. Ook bij frequente afwezigheid zal gestreefd worden naar een betere opvolging.

We spreken over absenteïsme wanneer één of meerdere werknemers op regelmatige basis, opzettelijk en zonder gegronde reden afwezig zijn op het werk. In tegenstelling tot absenteïsme is ziekteverzuim een neutraal begrip. Alle afwezigheden door ziekte vallen onder de term ziekteverzuim.


Lees ook
Reacties
Laden...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More